දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Ice packet Machine
Ice packet Machine

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 265,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - NEW DENYO SOUND PROOF 90 GENERATOR
NEW DENYO SOUND PROOF 90 GENERATOR

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,950,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Polithin printer
Polithin printer

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - 20' Office and Storage Containers
20' Office and Storage Containers

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Bio mass /wood fired Dryer වියලනය
Bio mass /wood fired Dryer වියලනය

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 975,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Screw Air Compressor
Screw Air Compressor

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,300,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Winder with 23m wire Rope
Winder with 23m wire Rope

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,350,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Bakery items (cherry)
Bakery items (cherry)

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Asphalt Cutter
Asphalt Cutter

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 145,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!