දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - Woodwork molding machine
Woodwork molding machine

යාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - Electric Pressure Washer
Electric Pressure Washer

යාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,500

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - Woodworking Machinery
Woodworking Machinery

සාමාජිකයායාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

දින 36
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - INNOVEX Angle Grinder
INNOVEX Angle Grinder

යාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,490

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - INNOVEX Electric Chain Saw
INNOVEX Electric Chain Saw

යාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 13,900

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - ELECTRIC DRILL
ELECTRIC DRILL

යාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,990

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - Plastic molding machine
Plastic molding machine

යාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 975,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!