මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ත්‍රිකුණාමලය හිදී කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම් විකිණීමට

දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි