දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Tile Cutter 24" CROWNMAN
Tile Cutter 24" CROWNMAN

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Offset printing machine
Offset printing machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,650,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cut off press drill
Cut off press drill

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 26,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - block machine
block machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Stainless SteelFood Cabin (Bend Mary)
Stainless SteelFood Cabin (Bend Mary)

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Stainless Steel Pastry show Cases
Stainless Steel Pastry show Cases

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Tile Cutter 24" CROWNMAN
Tile Cutter 24" CROWNMAN

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,950

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - LDPE Film Blown Extruder
LDPE Film Blown Extruder

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Excavator Komatsu PC200-6
Excavator Komatsu PC200-6

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,350,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - තල පොතු අරින machine .
තල පොතු අරින machine .

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Rice Processing machine
Rice Processing machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 290,000

දින 36
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - RESTAURANT KITCHEN EQUIPMENT
RESTAURANT KITCHEN EQUIPMENT

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Concrete Mixers - Electric 240L
Concrete Mixers - Electric 240L

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Renzacci Washing Machine
Renzacci Washing Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - AIRMAN PDS655S AIR Compressor
AIRMAN PDS655S AIR Compressor

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,350,000

දින 49
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Excavator bucket (70/120/200 size)
Excavator bucket (70/120/200 size)

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!