දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නල්ලුර් හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-යාපනය - G31 Asrock Motherboard
G31 Asrock Motherboard

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Hard disk desktop computer
Hard disk desktop computer

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 18
පරිගණක උපාංග-යාපනය - DDR3 ram
DDR3 ram

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 23
පරිගණක උපාංග-යාපනය - H61 Motherboard (i Series)
H61 Motherboard (i Series)

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 24
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Samsung 24 Inch LCD/LED Monitors
Samsung 24 Inch LCD/LED Monitors

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 24
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Gtx 750 TI 2gb
Gtx 750 TI 2gb

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 25
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Mobile Wifi
Mobile Wifi

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 28
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Bluetooth Adapter
Bluetooth Adapter

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 28
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Presenter
Presenter

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 31
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Computer Cleaner
Computer Cleaner

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 31
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Bluetooth adapter
Bluetooth adapter

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 32
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Alcatroz Wireless Gaming Headset
Alcatroz Wireless Gaming Headset

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 40
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Havit Gaming Pad
Havit Gaming Pad

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 899

දින 40
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Gaming Mouse
Gaming Mouse

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 40
පරිගණක උපාංග-යාපනය - G41 DDR 3 Mother Board
G41 DDR 3 Mother Board

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 3,600

දින 47
පරිගණක උපාංග-යාපනය - G31 DDR 2 Mother Board
G31 DDR 2 Mother Board

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 47
පරිගණක උපාංග-යාපනය - USB Adapter
USB Adapter

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 57
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Wifi Keyboard & Touch pad
Wifi Keyboard & Touch pad

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 57
පරිගණක උපාංග-යාපනය - 4G Hotspot Pocker Router
4G Hotspot Pocker Router

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!