දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නල්ලුර් හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Mobile otg
Mobile otg

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 150

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Dell Pc
Dell Pc

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 1
Need a Nokia phone

යාපනය, ජංගම දුරකථන

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Y5 2017 (Used)
Huawei Y5 2017 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-යාපනය - Bose Speakers
Bose Speakers

යාපනය, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 85,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 2
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-යාපනය - Pc Games
Pc Games

යාපනය, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 300

දින 3
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy J1 3500 (Used)
Samsung Galaxy J1 3500 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Lenovo laptop
Lenovo laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Honor (Used)
Huawei Honor (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Smart Watch Bluetooth
Smart Watch Bluetooth

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,400

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - National micro oven
National micro oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-යාපනය - black Decker grinder
black Decker grinder

යාපනය, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - New star water pump
New star water pump

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 5
රූපවාහිනි-යාපනය - Samsung LCD TV
Samsung LCD TV

යාපනය, රූපවාහිනි

රු 15,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge (Cooler)
Fridge (Cooler)

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 6 64gb (Used)
Apple iPhone 6 64gb (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 5 64 gb (Used)
Apple iPhone 5 64 gb (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-යාපනය - LG G4 For urgent (Used)
LG G4 For urgent (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - I phone 8 plus
I phone 8 plus

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 120,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy A5 (Used)
Samsung Galaxy A5 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 8
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-යාපනය - LG home theater
LG home theater

යාපනය, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 28,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!