දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නල්ලුර් හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy Ace (Used)
Samsung Galaxy Ace (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 2
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-යාපනය - Lg Mp3 System
Lg Mp3 System

යාපනය, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 25,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Used I5 Processor and Ddr3 Ram
Used I5 Processor and Ddr3 Ram

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 4
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-යාපනය - Akai Set
Akai Set

යාපනය, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 7,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy Young 4GB (Used)
Samsung Galaxy Young 4GB (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 1,800

දින 5
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-යාපනය - Mad Max
Mad Max

යාපනය, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 3,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 4S 16gb (Used)
Apple iPhone 4S 16gb (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - I5 Desktop Computer
I5 Desktop Computer

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 4 (Used)
Apple iPhone 4 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

දින 7
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-යාපනය - Speakers
Speakers

යාපනය, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 30,000

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Magnetic USB Cable
Magnetic USB Cable

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Cooler
Cooler

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 12
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-යාපනය - Ps3 with games
Ps3 with games

යාපනය, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 22,000

දින 15
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-යාපනය - PS3 Games
PS3 Games

යාපනය, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 2,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 8,200

දින 17
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Y7 Huawie Pro (2018) (Used)
Huawei Y7 Huawie Pro (2018) (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 18
පරිගණක උපාංග-යාපනය - G41 Motherboard
G41 Motherboard

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - I5 Computer Full Set
I5 Computer Full Set

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,500

දින 19
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Xiaomi Redmi S2 (Y2) (Used)
Xiaomi Redmi S2 (Y2) (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Samsung Gear 2
Samsung Gear 2

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei GR3 (Used)
Huawei GR3 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 21
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Oppo F5 (Used)
Oppo F5 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 24,200

දින 22
ජංගම දුරකථන-යාපනය - ZTE L3 (Used)
ZTE L3 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 23
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-යාපනය - PS3 Game Collection
PS3 Game Collection

යාපනය, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 2,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!