දැන්විම් 128 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Patition 1100 sqp with glass & Huck
Patition 1100 sqp with glass & Huck

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Alpha Safe Locker
Alpha Safe Locker

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Brown Sofa
Brown Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 20
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Uluwassak damage Doral wikineemat
Uluwassak damage Doral wikineemat

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single Double Layer Mattress
Single Double Layer Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Busch Power Dril
Busch Power Dril

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Steel sliding gate 5x5 ft
Steel sliding gate 5x5 ft

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 7,500

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa | Brand New Quality Material Never Used
Sofa | Brand New Quality Material Never Used

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 52,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Display Rack
Display Rack

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Writing table
Writing table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Bed
Spring Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Alpha Safe Locker
Alpha Safe Locker

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro Monach Bedroom Set
Damro Monach Bedroom Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 130,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro sofa set with coffee table
Damro sofa set with coffee table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,000

දින 26
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Sliding Gate
Sliding Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Towel Rack
Towel Rack

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Corner Sofa
Corner Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Table
Wooden Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Queen Size Bed
Queen Size Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 30
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - NEW BUTTERFLY SEWING MACHINE JA2-2
NEW BUTTERFLY SEWING MACHINE JA2-2

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,900

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - NEW BUTTERFLY SEWING MACHINE JA2-2
NEW BUTTERFLY SEWING MACHINE JA2-2

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,950

දින 31
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed For Sell With Mattress
Bed For Sell With Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 31
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Patition 1100 sqp with glass & Huck
Patition 1100 sqp with glass & Huck

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 31
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Furniture
Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 140,000

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing machine
Sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,500

දින 32
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Horse of Fortune
Horse of Fortune

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 12,000

දින 35
නිවාස අලංකරණ-කොළඹ - Chandelier
Chandelier

කොළඹ, නිවාස අලංකරණ

රු 25,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!