දැන්විම් 456 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS 22" IPS MONITOR WARRANTY 3 YEARS
ASUS 22" IPS MONITOR WARRANTY 3 YEARS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - MI Power Bank 30,000mah
MI Power Bank 30,000mah

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

විනාඩි 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4-CCTV Camera System 2.4MP
4-CCTV Camera System 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 34,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP AHD CCTV Camera
2.4MP AHD CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,200

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP AHD CCTV Camera System - Full Set
2.4MP AHD CCTV Camera System - Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,990

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - LG G5 (Used)
LG G5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - LG G4 (Used)
LG G4 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S8 Black,64 GB (Used)
Samsung Galaxy S8 Black,64 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Not 2 (Used)
Samsung Not 2 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X (Used)
Apple iPhone X (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 130,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S3 4G LTE (Used)
Samsung Galaxy S3 4G LTE (Used)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 3RD GEN CORE I5 SYSTEM
3RD GEN CORE I5 SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSI B360M PRO-VH (8TH GEN)
MSI B360M PRO-VH (8TH GEN)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,600

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6TH GEN CORE I5 SYSTEM
6TH GEN CORE I5 SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel® Core™ i3-8100 Processor
Intel® Core™ i3-8100 Processor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 8TH GEN CORE I5 PROCESSOR
8TH GEN CORE I5 PROCESSOR

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 31,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8TH GEN CORE I5 BRAND NEW PC
8TH GEN CORE I5 BRAND NEW PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 92,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSI B250M PRO-VDH
MSI B250M PRO-VDH

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSI B360M GAMING PLUS
MSI B360M GAMING PLUS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - B85 MOTHERBOARD 4TH GEN
B85 MOTHERBOARD 4TH GEN

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 GAMING SYSTEM
CORE I5 GAMING SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 3RD GEN GAMING PC I5
3RD GEN GAMING PC I5

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy Tab A6
Galaxy Tab A6

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 2 SHV-E250K (Used)
Samsung Galaxy Note 2 SHV-E250K (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 4 Burner Gas Oven
4 Burner Gas Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!