වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV CAMERA Dahua
CCTV CAMERA Dahua

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,750

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 4 Channel Cctv Camera Sys ( Dahua )
4 Channel Cctv Camera Sys ( Dahua )

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Hikvision Cctv Camera Sys 8 Channel
Hikvision Cctv Camera Sys 8 Channel

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 88,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV Camera Systems
CCTV Camera Systems

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - HIKVISION CCTV CAMERA 4 CHANNEL SYS
HIKVISION CCTV CAMERA 4 CHANNEL SYS

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 53,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Dahua 4 Channel Cctv Camera System
Dahua 4 Channel Cctv Camera System

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV AHD CAMERA SYS 4 CHANNEL
CCTV AHD CAMERA SYS 4 CHANNEL

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - DAHUA 8 CHANNEL CCTV CAMERA SYS
DAHUA 8 CHANNEL CCTV CAMERA SYS

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 82,500

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - LED Bulb
LED Bulb

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - AHD CCTV CAMERA SYSTEM ( 8 CHANNEL )
AHD CCTV CAMERA SYSTEM ( 8 CHANNEL )

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 72,500

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Fogg lights
Fogg lights

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV CAMERA - 4 CH DAHUA SYSTEM
CCTV CAMERA - 4 CH DAHUA SYSTEM

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Samsung ledTV backlight bar lamp 3537
Samsung ledTV backlight bar lamp 3537

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 200

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV CAMERA 4CH DAHUA / HIKVISION
CCTV CAMERA 4CH DAHUA / HIKVISION

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 50
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photo Copy
Photo Copy

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Brother Fax Machine
Brother Fax Machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!