දැන්විම් 404 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Nokia 2.1 2 (Used)
Nokia 2.1 2 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Oppo F5 (Used)
Oppo F5 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y9 ( 2018 ) (Used)
Huawei Y9 ( 2018 ) (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

පැය 6
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කළුතර - JBL TLX 16 speaker
JBL TLX 16 speaker

කළුතර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 39,999

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy A5 32GB (Used)
Samsung Galaxy A5 32GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

පැය 14
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Hp Laptop
Hp Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Nova 3i (Used)
Huawei Nova 3i (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 36,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Microsoft Lumia 550 (Used)
Microsoft Lumia 550 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y5 Prime 2018 (Used)
Huawei Y5 Prime 2018 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 5S Ex Only (Used)
Apple iPhone 5S Ex Only (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Intel Core i3 cpu
Intel Core i3 cpu

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Nova 2 Lite (Used)
Huawei Nova 2 Lite (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Huawei Y7 (Used)
Huawei Y7 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Fujitsu Laptop
Fujitsu Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 8 Plus (New)
Apple iPhone 8 Plus (New)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 93,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy M20 2019 (Used)
Samsung Galaxy M20 2019 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Octa Leo (Used)
Octa Leo (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Oppo A57 32GB (Used)
Oppo A57 32GB (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,999

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Samsung J5 2016 Battery
Samsung J5 2016 Battery

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Apple iPhone 6S Plus (Used)
Apple iPhone 6S Plus (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 48,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කළුතර - Samsung Galaxy M20 (Used)
Samsung Galaxy M20 (Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!