මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ විකිණීමට හොරණ

දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි