දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL i3-7100 4GB ITB - BRANDNEW
DELL i3-7100 4GB ITB - BRANDNEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL 5570 i5-8250u 4GB 1TB 2VGA B'NEW
DELL 5570 i5-8250u 4GB 1TB 2VGA B'NEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 92,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Huawei T1 tablet
Huawei T1 tablet

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,200

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 duo pc
Core 2 duo pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dual core HP
Dual core HP

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 Duo Desktop Computer
Core 2 Duo Desktop Computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Singer Dualcore 4GB 500GB 15.6" NEW
Singer Dualcore 4GB 500GB 15.6" NEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP i3-7100u 4GB 1TB W10 - NEW
HP i3-7100u 4GB 1TB W10 - NEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Elitebook laptop
Elitebook laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Asus i5-6200u 8GB 1TB 2GB Vga
Asus i5-6200u 8GB 1TB 2GB Vga

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Lenovo Dualcore 4GB 500GB 15.6" New
Lenovo Dualcore 4GB 500GB 15.6" New

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Computers (desktop)
Computers (desktop)

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Computer(desktop)
Computer(desktop)

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Desktop Computer
Desktop Computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell Laptop
Dell Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Acer Laptop
Acer Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP 15-0004 i3-7130u 4GB 1TB WIN10 B'NEW
HP 15-0004 i3-7130u 4GB 1TB WIN10 B'NEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL 5570 i5-8250u 4GB 1TB 2VGA B'NEW
DELL 5570 i5-8250u 4GB 1TB 2VGA B'NEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 92,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP Core i3 7th GEN LAPTOP (New)
HP Core i3 7th GEN LAPTOP (New)

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,800

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - core 2 duo pc
core 2 duo pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL i5 4GB 500GB 2GB-VGA
DELL i5 4GB 500GB 2GB-VGA

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP I3 5th Laptop
HP I3 5th Laptop

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell Laptop
Dell Laptop

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL VOSTRO i5-7200 4GB 1TB WIN10 PRO - B'NEW
DELL VOSTRO i5-7200 4GB 1TB WIN10 PRO - B'NEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Lenovo i3
Lenovo i3

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 duo 3.0
Core 2 duo 3.0

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - E Wis Tablet
E Wis Tablet

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!