දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Gaming Pc
Gaming Pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

පැය 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 Duo CPU
Core 2 Duo CPU

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

පැය 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP Laptop
HP Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 dou full set pc complete
Core 2 dou full set pc complete

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung J Max 7"
Samsung J Max 7"

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Selling dell laptop due to upgrad
Selling dell laptop due to upgrad

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 Duo
Core 2 Duo

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Laptop Elite book-( 8470)
Laptop Elite book-( 8470)

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP i3 7TH GEN LAPTOP (4GB / 1TB)
HP i3 7TH GEN LAPTOP (4GB / 1TB)

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,900

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - ASUS R542UR ~ i5-8250u 8GB 1TB 2GB.VGA
ASUS R542UR ~ i5-8250u 8GB 1TB 2GB.VGA

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - LATITUDE E7240 ~ i5-4th 4GB 128SSD
LATITUDE E7240 ~ i5-4th 4GB 128SSD

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Notebook DUO 2 In 1 with warranty
Notebook DUO 2 In 1 with warranty

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Huawei T1 7inc
Huawei T1 7inc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP Laptop for sale
HP Laptop for sale

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Hp 8200 elite i5
Hp 8200 elite i5

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP ELITEBOOK 840 - i5 4GB 500GB BACKLIT
HP ELITEBOOK 840 - i5 4GB 500GB BACKLIT

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Laptop ACER ASPIRE COREI5 - 3M 8 GB RAM
Laptop ACER ASPIRE COREI5 - 3M 8 GB RAM

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Laptop
Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - LG original computer.
LG original computer.

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Huawei original tab
Huawei original tab

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP i3 - 8th GEN | BRANDNEW WIN 10
HP i3 - 8th GEN | BRANDNEW WIN 10

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,500

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Apple iPad Pro 12.9 512GB
Apple iPad Pro 12.9 512GB

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 170,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP i3 - 7th GENERATION ~ BRAND NEW
HP i3 - 7th GENERATION ~ BRAND NEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 64,500

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP EliteBook - i7 4GB 320GB
HP EliteBook - i7 4GB 320GB

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,900

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP Core i5 7Gen
HP Core i5 7Gen

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!