දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Hp Elitebook 8470 i5-3rd,4GB,320GB
Hp Elitebook 8470 i5-3rd,4GB,320GB

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL 5379 - i5-8500u 8GB 1TB TOUCH 360
DELL 5379 - i5-8500u 8GB 1TB TOUCH 360

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Gaming pc 12gb ram
Gaming pc 12gb ram

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 82,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - ASUS VIVOBOOK ~ i7-8 Gen 8GB 1TB 2GB VGA
ASUS VIVOBOOK ~ i7-8 Gen 8GB 1TB 2GB VGA

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 113,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - IPad Pro 12.9 64GB 2nd Gen
IPad Pro 12.9 64GB 2nd Gen

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 130,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell Latitude 7240 - i5 4GB 128SSD
Dell Latitude 7240 - i5 4GB 128SSD

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP DUAL CORE - BRAND NEW
HP DUAL CORE - BRAND NEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Laptop
Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP laptop core i5 (HP Elitebook 8440p)
HP laptop core i5 (HP Elitebook 8440p)

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - I5 Full Set Pc
I5 Full Set Pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Acer i3 4GB Laptop
Acer i3 4GB Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP PROBOOK 640 ~ i5-4th,4GB,500GB
HP PROBOOK 640 ~ i5-4th,4GB,500GB

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell Latitude 6230 - i5-3rd,4gb,320gb
Dell Latitude 6230 - i5-3rd,4gb,320gb

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Hp Elitebook 8470 i5-3rd,4GB,320GB
Hp Elitebook 8470 i5-3rd,4GB,320GB

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Lenovo Think Pad i5-4th Gen,8GB,500GB
Lenovo Think Pad i5-4th Gen,8GB,500GB

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Compaq Laptop
Compaq Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Graphic PC
Graphic PC

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Computer destop
Computer destop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell cpu එකක් විකිණීමට ඇත
Dell cpu එකක් විකිණීමට ඇත

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Singer Xseries
Singer Xseries

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung PC
Samsung PC

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 30
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - ACER i7-7th GEN 2GB VGA (E5-575G )
ACER i7-7th GEN 2GB VGA (E5-575G )

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 111,900

දින 34
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Computer destop
Computer destop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 34
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL 5379 - i5-8500u 8GB 1TB TOUCH 360
DELL 5379 - i5-8500u 8GB 1TB TOUCH 360

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

දින 36
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Hp Laptop
Hp Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

දින 36
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - 7 Gen
7 Gen

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 38
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 duo gaming full set computer
Core 2 duo gaming full set computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!