දැන්විම් 1,135 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Karaoke DVD Player Innovex (IDVD003)
Karaoke DVD Player Innovex (IDVD003)

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,390

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Flameless Cigarette Lighter Rechargeable
Flameless Cigarette Lighter Rechargeable

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,490

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Slim tower Corei5-Gen2
Hp Slim tower Corei5-Gen2

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,900

විනාඩි 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5mp HD WIFI Mini Camera Night Vision
5mp HD WIFI Mini Camera Night Vision

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,800

විනාඩි 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5Mp Clock Camera Video Recording 5HRS
5Mp Clock Camera Video Recording 5HRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

විනාඩි 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Video recording lighter camera Spy 5MP
Video recording lighter camera Spy 5MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

විනාඩි 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 6305 /AMD A6 - 3.6 / 4 250 RW
Hp 6305 /AMD A6 - 3.6 / 4 250 RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,800

විනාඩි 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy camera Night vision 12MP HD Mini
Spy camera Night vision 12MP HD Mini

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

විනාඩි 16
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කොළඹ - Voice recorder USB 100HRS 8GB
Voice recorder USB 100HRS 8GB

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 3,290

විනාඩි 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Endoscope Camera Waterproof 5mp 1m
Endoscope Camera Waterproof 5mp 1m

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

විනාඩි 22
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung G1 Replica
Samsung G1 Replica

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

විනාඩි 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Power Bank Night Vision 12mp HD
Camera Power Bank Night Vision 12mp HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,990

විනාඩි 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Distance Meter Laser -100M Original
Distance Meter Laser -100M Original

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,900

විනාඩි 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - WIFI camera Lidi drone Water proof 5mp
WIFI camera Lidi drone Water proof 5mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

විනාඩි 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC WIFI camera Selfie Drone
JJRC WIFI camera Selfie Drone

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,490

විනාඩි 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Temperature meter -50°C to110°C 1m
Temperature meter -50°C to110°C 1m

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,390

විනාඩි 33
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung j1 ace Original
Samsung j1 ace Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

විනාඩි 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Blue Laser Pointer
Blue Laser Pointer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,490

විනාඩි 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self defence Tacticale LED Torch
Self defence Tacticale LED Torch

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,200

විනාඩි 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Night Vision SD Card Record
CCTV Camera Night Vision SD Card Record

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 8200 / i5 - 3.1-2nd Gen /4 /500 /RW
Hp 8200 / i5 - 3.1-2nd Gen /4 /500 /RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,800

පැය 1 යි
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5mp Key Tag Camera Video Recording
5mp Key Tag Camera Video Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 1 යි
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 2000W 12v to 220V Off grid New
Inverter 2000W 12v to 220V Off grid New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,990

පැය 1 යි
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Multi meter / Clamp Ac Tester .
Multi meter / Clamp Ac Tester .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gear Motor 220V 14W 30 RPM
Gear Motor 220V 14W 30 RPM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,990

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Camera drone Cheerson CX 10C
Mini Camera drone Cheerson CX 10C

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

පැය 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi control LED Light Multi color 230v
Wifi control LED Light Multi color 230v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,700

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!