දැන්විම් 1,323 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone Xs Max 256GB (New)
Apple iPhone Xs Max 256GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 278,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerators
Refrigerators

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රූපවාහිනි-කොළඹ - SAMSUNG 55''' QLED SMART TV
SAMSUNG 55''' QLED SMART TV

සාමාජිකයාකොළඹ, රූපවාහිනි

රු 324,999

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GoPro Hero 6 (Go Pro)
GoPro Hero 6 (Go Pro)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 69,990

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X 256 GB (Used)
Apple iPhone X 256 GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 150,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S6 with charger (Used)
Samsung Galaxy S6 with charger (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone Xs Max 256GB (New)
Apple iPhone Xs Max 256GB (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 278,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo
Lenovo

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone XsMax 256Gold (New)
Apple iPhone XsMax 256Gold (New)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 278,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer laptop
Acer laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON DOT- MATRIX POS PRINTER
EPSON DOT- MATRIX POS PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MOBILE PORTABLE BLUETOOTH PRINTER
MOBILE PORTABLE BLUETOOTH PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EPSON DOT- MATRIX POS PRINTER
EPSON DOT- MATRIX POS PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SYBLE BARCODE SCANNER 2D LECTO
SYBLE BARCODE SCANNER 2D LECTO

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SYMBOL HANDHELD WIRED BARCODE SCANNER
SYMBOL HANDHELD WIRED BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,700

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SYMBOL DS9208 2D DESKTOP BARCODE SCANNER
SYMBOL DS9208 2D DESKTOP BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SYBLE BARCODE SCANNER 1D/ 2D WIRELESS
SYBLE BARCODE SCANNER 1D/ 2D WIRELESS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SYBLE 2D WIRELESS BARCODE SCANNER
SYBLE 2D WIRELESS BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SYMBOL WIRELESS BARCODE SCANNER
SYMBOL WIRELESS BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 39,000

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MEGA+ WIFI THERMAL RECIEPT PRINTER
MEGA+ WIFI THERMAL RECIEPT PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,100

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HONEYWELL HANDHELD BARCODE SCANNER
HONEYWELL HANDHELD BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SYMBOL DS9208 2D DESKTOP BARCODE SCANNER
SYMBOL DS9208 2D DESKTOP BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SYMBOL HANDHELD BARCODE SCANNER
SYMBOL HANDHELD BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HONEYWELL DESKTOP BARCODE SCANNER
HONEYWELL DESKTOP BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 27,100

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HONEYWELL HANDHELD BARCODE SCANNER
HONEYWELL HANDHELD BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,100

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DATAMAX 2D DESKTOP BARCODE SCANNER
DATAMAX 2D DESKTOP BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HARDY & RUGGED MOBILE THERMAL PRINTER
HARDY & RUGGED MOBILE THERMAL PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 39,000

පැය 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!