මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

වැලිමඞ විකිණීමට ඇති නිවාස සහ උද්‍යාන උපකරණ

දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි