වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 6D & Battery Grip
Canon 6D & Battery Grip

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 315,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony VG30
Sony VG30

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Spy pen cam
Spy pen cam

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Pen camera
Pen camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,190

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony digital camcorder
Sony digital camcorder

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Action camera
Action camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon CS100
Canon CS100

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D750 body
Nikon D750 body

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 190,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 50mm stm
Canon 50mm stm

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon NIKKOR 70-300mm Lens with filter
Nikon NIKKOR 70-300mm Lens with filter

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - A3300
A3300

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 18-105mm Lens
Nikon 18-105mm Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 70-300mm
Nikon 70-300mm

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Wifi 1.3Mp HD IP Fish Eye VR Camera
Wifi 1.3Mp HD IP Fish Eye VR Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,950

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Tamron 17-50 F2.8 Lense
Tamron 17-50 F2.8 Lense

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 57,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Camera
Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sigma art 85mm 1.4
Sigma art 85mm 1.4

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 135,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Video camera
Video camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikkor 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR Lense
Nikkor 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR Lense

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 29,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Fuji camera
Fuji camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Samsung Camera
Samsung Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,500

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Osmo dji
Osmo dji

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 37
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - WiFi Foldable Drone Camera
WiFi Foldable Drone Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,950

දින 40
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - OLYMPUS E -520 DSLR Camera
OLYMPUS E -520 DSLR Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 40
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 650d
Canon 650d

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!