දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - CANON 7D MARK II + 18-135mm STM LENS
CANON 7D MARK II + 18-135mm STM LENS

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 175,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon COOLPIX S3700
Nikon COOLPIX S3700

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - CANON 7D MARK II + 18-135mm STM LENS
CANON 7D MARK II + 18-135mm STM LENS

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 175,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 18-105mm VR Lens
Nikon 18-105mm VR Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Digital camera
Digital camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sigma 85mm F1.4 Art lens for Canon
Sigma 85mm F1.4 Art lens for Canon

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 145,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - DJI OSMO
DJI OSMO

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 62,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Dji phantom 4 pro dc
Dji phantom 4 pro dc

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sigma 70-300mm f4-5.6 dg macro
Sigma 70-300mm f4-5.6 dg macro

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - EOS Kiss X6i / 650D with 75-300 USM
EOS Kiss X6i / 650D with 75-300 USM

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 68,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Pen Video Camera
Pen Video Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 12MP WiFi 1080p Spy camera 10Hrs
12MP WiFi 1080p Spy camera 10Hrs

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,850

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 12MP WiFi Full HD Ribbon Spy camera
12MP WiFi Full HD Ribbon Spy camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,850

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - JJRC H43WK WiFi Camera Drone
JJRC H43WK WiFi Camera Drone

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,900

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D5200 Japan
Nikon D5200 Japan

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 6D Camera
6D Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox AD600BM Outdoor Strobe Flash Light
Godox AD600BM Outdoor Strobe Flash Light

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 62,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - EOS 6D Camera
EOS 6D Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 225,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon sx170
Canon sx170

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,400

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 4k Wifi Action Camera
4k Wifi Action Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony Dsc-w350
Sony Dsc-w350

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 32
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon eod 700D in good condition
Canon eod 700D in good condition

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 68,000

දින 37
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 55-300mm lens
Nikon 55-300mm lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 38
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony camera alpha 3500
Sony camera alpha 3500

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 40
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - NIKKOR 10.5MM F/2.8G ED LENS
NIKKOR 10.5MM F/2.8G ED LENS

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 78,000

දින 40
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - WIFI IP CAMERA
WIFI IP CAMERA

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!