මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

වාද්දුව විකිණීමට ඇති නිවාස සහ උද්‍යාන උපකරණ

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි