දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වාද්දුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කළුතර - Gigabyte Nidia Geforce GTX 1050ti OC 4GB VGA Card
Gigabyte Nidia Geforce GTX 1050ti OC 4GB VGA Card

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 32,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - IBM Monitor
IBM Monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR3 4GB RAM
DDR3 4GB RAM

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - GTX 560 SE VGA
GTX 560 SE VGA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Avant UPS
Avant UPS

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Gigabyte gtx 560 ti VGA
Gigabyte gtx 560 ti VGA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 1TB Hard Drive
1TB Hard Drive

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR2 2Gb Ram
DDR2 2Gb Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR2 Lap Ram
DDR2 Lap Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR 3 8GB Ram
DDR 3 8GB Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Canon Printer
Canon Printer

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 2 Gb DDR3 Ram
2 Gb DDR3 Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 32 Pen drives
32 Pen drives

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 12
පරිගණක උපාංග-කළුතර - I5 3rd Pro
I5 3rd Pro

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 7,900

දින 13
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 17 inch Monitor
17 inch Monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 14.0 LED Slim 30 Pin Laptop Display
14.0 LED Slim 30 Pin Laptop Display

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,200

දින 16
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Rams And Processor
Rams And Processor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 28
පරිගණක උපාංග-කළුතර - UPS - ( 3 Pcs )
UPS - ( 3 Pcs )

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 41
පරිගණක උපාංග-කළුතර - I5 7gen Processor
I5 7gen Processor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 28,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!