දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Air Conditioner
Air Conditioner

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 61,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Exhaust fan DETON
Exhaust fan DETON

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 8,000

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Honeywell air cooler
Honeywell air cooler

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 6,500

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - LG Air Conditioner
LG Air Conditioner

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 53,000

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - water pump
water pump

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,500

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Wall switch
Wall switch

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 100

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - LG 18000 btu Inverter AC
LG 18000 btu Inverter AC

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 115,000

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Portable A/C 12000 BTU.
Portable A/C 12000 BTU.

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

දින 27
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - AUTOMATIC AC VOLTAGE REGULATOR
AUTOMATIC AC VOLTAGE REGULATOR

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 17,500

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!