වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - TABLE FAN
TABLE FAN

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 1,200

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - KDK Ceiling Fans (Original)
KDK Ceiling Fans (Original)

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 7,999

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - 12000btu CLA Brand New AC FG65RM9KR
12000btu CLA Brand New AC FG65RM9KR

සාමාජිකයාගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 52,900

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - 9000btu CLA Brand New AC XT09GL64RM
9000btu CLA Brand New AC XT09GL64RM

සාමාජිකයාගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - Cooling air conditioner
Cooling air conditioner

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 26,000

දින 14
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - 18000 BTU Mitsubishi Mr slim AC
18000 BTU Mitsubishi Mr slim AC

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 23,500

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - 12000btu SISIL Brand New Air Condition
12000btu SISIL Brand New Air Condition

සාමාජිකයාගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - 12000btu SISIL Brand New AC 09
12000btu SISIL Brand New AC 09

සාමාජිකයාගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

දින 18
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - Midea AIR CONDITIONERS
Midea AIR CONDITIONERS

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 59,000

දින 38
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - CLA Air Condition with Installation
CLA Air Condition with Installation

සාමාජිකයාගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 39
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - Air conditioner 60000btu AC
Air conditioner 60000btu AC

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 285,000

දින 43
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - 9000btu CLA Brand New Air Condition
9000btu CLA Brand New Air Condition

සාමාජිකයාගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 46
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - Potable Air Conditioner
Potable Air Conditioner

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 16,000

දින 50
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - CLA Air Condition
CLA Air Condition

සාමාජිකයාගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 50
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - Symphony Air Cooler with Remote.
Symphony Air Cooler with Remote.

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 13,000

දින 52
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - AC Machines
AC Machines

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 49,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!