මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අනුරාධපුර විකිණීමට ඇති AC සහ කූලර් යන්ත්‍ර

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි