දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Hisense 12,000 Btu Portable Air Conditioner
Hisense 12,000 Btu Portable Air Conditioner

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Sprit Type air Condition 12000
Sprit Type air Condition 12000

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 25,000

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - 9000 BTU CLA AC with Installation
9000 BTU CLA AC with Installation

සාමාජිකයාකළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - CLA Air Condition
CLA Air Condition

සාමාජිකයාකළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Portable Air Cooler
Portable Air Cooler

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 23,000

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - 12000 BTU CLA Ac
12000 BTU CLA Ac

සාමාජිකයාකළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 66,900

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Symphony water cool fan
Symphony water cool fan

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 11,000

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - LG BTU 24000
LG BTU 24000

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 12,000

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Sharp-air-conditioner-24000btu-ah-a24ncv
Sharp-air-conditioner-24000btu-ah-a24ncv

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 54,000

දින 21
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Portable A/C
Portable A/C

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 28,000

දින 23
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Deep Freezer -310L
Deep Freezer -310L

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 36,000

දින 25
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Air Conditioners
Air Conditioners

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,500

දින 26
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Window type AC
Window type AC

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 23,000

දින 28
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Central Air Conditioner
Central Air Conditioner

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 160,000

දින 28
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Air condition
Air condition

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

දින 32
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Circuit board
Circuit board

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,000

දින 33
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - PEDESTRIAL FAN
PEDESTRIAL FAN

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 1,500

දින 40
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Air conditioner
Air conditioner

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 10,000

දින 43
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - 30' Abans Industrial Fan with Warranty
30' Abans Industrial Fan with Warranty

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 14,000

දින 45
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Symphony Air Cooler for Sale
Symphony Air Cooler for Sale

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 11,000

දින 45
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Singer - Air conditioner(1800BTU)
Singer - Air conditioner(1800BTU)

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 74,000

දින 46

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!