දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

සෛන්තමරුතු හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Dell Laptop
Dell Laptop

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,000

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Core I7 5th Gen
Core I7 5th Gen

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

පැය 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Desktop Computer PC
Desktop Computer PC

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Dell I3 Laptop
Dell I3 Laptop

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - I3 Laptop
I3 Laptop

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Laptop
Laptop

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU @ 3.00GHz
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU @ 3.00GHz

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Dell Intel Pentium 4
Dell Intel Pentium 4

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 39
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Desktop PC
Desktop PC

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 49
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Full Set Computer Quad Core 2.66GHz
Full Set Computer Quad Core 2.66GHz

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 57
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Dell Inspiron i5 laptop
Dell Inspiron i5 laptop

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!