දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

සෛන්තමරුතු හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J5 .. (Used)
Samsung Galaxy J5 .. (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
රූපවාහිනි-අම්පාර - Tv Panasonic
Tv Panasonic

අම්පාර, රූපවාහිනි

රු 14,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Laptop
Laptop

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-අම්පාර - LG REFRIGERATOR (260LTR)
LG REFRIGERATOR (260LTR)

අම්පාර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - MacBook Air 13-inch Core i5
MacBook Air 13-inch Core i5

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 172,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - HP Core2 Duo 3.00 GHz Full Set
HP Core2 Duo 3.00 GHz Full Set

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Oppo A37 good candisan (Used)
Oppo A37 good candisan (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අම්පාර - HIKVISION CAMERA
HIKVISION CAMERA

අම්පාර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,700

දින 6
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J7 prime 32GB (Used)
Samsung Galaxy J7 prime 32GB (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 23,900

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අම්පාර - Samsung Monitor
Samsung Monitor

අම්පාර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-අම්පාර - Vaccum Cleaner
Vaccum Cleaner

අම්පාර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,300

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අම්පාර - Samsung LCD Monitor
Samsung LCD Monitor

අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,750

දින 7
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-අම්පාර - DLC booom sound
DLC booom sound

අම්පාර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 36,000

දින 7
රූපවාහිනි-අම්පාර - Singer TV 24"
Singer TV 24"

අම්පාර, රූපවාහිනි

රු 13,000

දින 8
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-අම්පාර - Speaker set
Speaker set

අම්පාර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 12,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 8
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-අම්පාර - LG home theater
LG home theater

අම්පාර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 22,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J7 2018 (Used)
Samsung Galaxy J7 2018 (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Apple iPhone 5S 16Gb (Used)
Apple iPhone 5S 16Gb (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-අම්පාර - GTX 660 2GB
GTX 660 2GB

අම්පාර, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

දින 15
පරිගණක උපාංග-අම්පාර - GTX 760 2GB
GTX 760 2GB

අම්පාර, පරිගණක උපාංග

රු 15,500

දින 15
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Alcatel mobile (Used)
Alcatel mobile (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy Note 9 (New)
Samsung Galaxy Note 9 (New)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 145,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!