වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 516 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota IST 2007
Toyota IST 2007

85,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda Fit Gp5 2014
Honda Fit Gp5 2014

80,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,190,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota allion 260 G PLUS 2009
Toyota allion 260 G PLUS 2009

76,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,990,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota AQUA X URBAN 2015
Toyota AQUA X URBAN 2015

26,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,600,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota CHR 2018
Toyota CHR 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 8,500,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota VITZ 2018
Toyota VITZ 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,450,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Mitsubishi EK WAGON 2015
Mitsubishi EK WAGON 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,675,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Daihatsu MOOV LS 2016
Daihatsu MOOV LS 2016

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,790,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota ROOMY GT 2017
Toyota ROOMY GT 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,300,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Micro Panda cross 2013
Micro Panda cross 2013

35,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,725,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota IST 2007
Toyota IST 2007

85,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,475,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota PRADO-150 2010
Toyota PRADO-150 2010

70,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 13,600,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Kia Sorento 1-12 Option 2012
Kia Sorento 1-12 Option 2012

64,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 7,125,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Audi A1 (Two Tone) 2018
Audi A1 (Two Tone) 2018

0 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 5,290,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda Fit Gp5 2014
Honda Fit Gp5 2014

80,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,190,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota ALLION 2007
Toyota ALLION 2007

95,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,325,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Surf Emperor 2008
Toyota Surf Emperor 2008

83,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,475,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki SPACIA WAGON R 2015
Suzuki SPACIA WAGON R 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,675,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Audi A3 Sport Sunroof 2018
Audi A3 Sport Sunroof 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 7,090,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Audi Q3 TFSL 2015
Audi Q3 TFSL 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 8,750,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - BMW 225XE Hybrid 2016
BMW 225XE Hybrid 2016

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 9,800,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Kia Sorento 1-10 Option 2012
Kia Sorento 1-10 Option 2012

74,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 6,950,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota HILUX 2018
Toyota HILUX 2018

40 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 11,200,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda N BOX WAGON 2015
Honda N BOX WAGON 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,900,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda FIT SHUTTLE GP2 2012
Honda FIT SHUTTLE GP2 2012

55,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,090,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota BELTA 1300 2007
Toyota BELTA 1300 2007

96,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,425,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Allion 260 G 2010
Toyota Allion 260 G 2010

70,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 5,050,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!