වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 699 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Audi Q3 2018
Audi Q3 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 10,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Mitsubishi Outlander 2014
Mitsubishi Outlander 2014

48,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 8,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Daihatsu Mira ES 2017
Daihatsu Mira ES 2017

5,900 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,465,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Spacia G 2017
Suzuki Spacia G 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,840,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota IST FL Grade 2003
Toyota IST FL Grade 2003

90,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,890,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz F Grade 2015
Toyota Vitz F Grade 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,550,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Alto 800 2015
Suzuki Alto 800 2015

13,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,810,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Mini Cooper EFI 1996
Mini Cooper EFI 1996

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,310,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Prius 2 nd Gen 2008
Toyota Prius 2 nd Gen 2008

89,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,190,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Daihatsu Copen Robe 2016
Daihatsu Copen Robe 2016

4,500 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,650,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Swift Hybrid RS 2017
Suzuki Swift Hybrid RS 2017

7,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,700,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Wagon R Stingray 2015
Suzuki Wagon R Stingray 2015

14,500 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,885,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz 2016
Toyota Vitz 2016

9,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,750,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Mitsubishi Montero Jeep 2013
Mitsubishi Montero Jeep 2013

64,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 10,750,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - BMW 225XE M SPORT Hybrid 2017
BMW 225XE M SPORT Hybrid 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 9,250,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Prius 3rd Gen 2010
Toyota Prius 3rd Gen 2010

70,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,890,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Mahindra Scorpio 2003
Mahindra Scorpio 2003

98,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,590,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Spacia G Package 2015
Suzuki Spacia G Package 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,660,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Nissan Dayz 2015
Nissan Dayz 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,575,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Nissan Dayz XV PUSH START 2016
Nissan Dayz XV PUSH START 2016

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,860,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz 2015
Toyota Vitz 2015

13,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,440,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda N-WGN GL PUSH START 2015
Honda N-WGN GL PUSH START 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,875,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Roomy GT CUSTOM TURBO 2017
Toyota Roomy GT CUSTOM TURBO 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,550,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Spacia Turbo 2017
Suzuki Spacia Turbo 2017

2,100 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,830,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Spacia Custom 2016
Suzuki Spacia Custom 2016

24,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,820,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki WAGON R FZ HYBRID 2018
Suzuki WAGON R FZ HYBRID 2018

0 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,240,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Aqua GS LED Brand New 2016
Toyota Aqua GS LED Brand New 2016

9,850 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 6,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!