දැන්විම් 159 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - HONDA FIT GP5 උපරිම ලීසිං දිනකින්
HONDA FIT GP5 උපරිම ලීසිං දිනකින්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,664

පැය 1 යි
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - උපරිම ණය මුදලක් - Suzuki Wagonr FX 2017
උපරිම ණය මුදලක් - Suzuki Wagonr FX 2017

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 195,000

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - 80% හයිබ්‍රිඩ් ලීසිං - Suzuki Wagon R
80% හයිබ්‍රිඩ් ලීසිං - Suzuki Wagon R

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,040

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - අඩුම පොලීයට වැඩිපුර ලීසිං /ණය
අඩුම පොලීයට වැඩිපුර ලීසිං /ණය

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

පැය 4
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ඉක්මන් උපරිම ලීසිං - Chevrolet Cruze
ඉක්මන් උපරිම ලීසිං - Chevrolet Cruze

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

පැය 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ඉක්මන් උපරිම ලීසිං - NISSAN SUNNY FB14
ඉක්මන් උපරිම ලීසිං - NISSAN SUNNY FB14

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

පැය 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ඉක්මන් උපරිම ලීසිං පහසුකම් - KIA RIO
ඉක්මන් උපරිම ලීසිං පහසුකම් - KIA RIO

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

පැය 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ඉක්මන් උපරිම ලීසිං - HYUNDAI EON
ඉක්මන් උපරිම ලීසිං - HYUNDAI EON

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,040

පැය 5
ඉක්මන් උපරිම ලීසිං - TOYOTA RUSH

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,040

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ඉක්මන් උපරිම ලීසිං TOYOTA COROLLA 110
ඉක්මන් උපරිම ලීසිං TOYOTA COROLLA 110

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ඉක්මන් උපරිම ලීසිං TOYOTA HIACE DOLPHIN
ඉක්මන් උපරිම ලීසිං TOYOTA HIACE DOLPHIN

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Mizu. Rosa Seat 26/33 Bus Hire/Tour
Mizu. Rosa Seat 26/33 Bus Hire/Tour

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ලක්ශ 4න් Wagon r Stingray 2018 එකක් ඔබට
ලක්ශ 4න් Wagon r Stingray 2018 එකක් ඔබට

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,500

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - NEGAMBO FAMILY THE MOVERS LORRY FOR HIRE
NEGAMBO FAMILY THE MOVERS LORRY FOR HIRE

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 5,000

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Toyota Mini Coaster Bus For Tour-'DMR'
Toyota Mini Coaster Bus For Tour-'DMR'

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 50

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Hino High deck Bus For Tour
Hino High deck Bus For Tour

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 69

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - HONDA CIVIC 2018 " Leasing & Loan
HONDA CIVIC 2018 " Leasing & Loan

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,770

දින 4
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - NEGAMBO MOVERS LORRY FOR HIRE
NEGAMBO MOVERS LORRY FOR HIRE

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,000

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - SUZUKI SWIFT 2017 LEASING
SUZUKI SWIFT 2017 LEASING

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,642

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - TOYOTA KDH SPECIAL LEASING & LOANS
TOYOTA KDH SPECIAL LEASING & LOANS

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,099

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Honda vessel Reg ලිසිං වසන්තේ්
Honda vessel Reg ලිසිං වසන්තේ්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 785,000

දින 6
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Toyota 121 සදහා අවම මුලික ගෙවිම
Toyota 121 සදහා අවම මුලික ගෙවිම

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 385,000

දින 6
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Suzuki Specia සදහා අවම මුලික ගෙවිම
Suzuki Specia සදහා අවම මුලික ගෙවිම

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 285,000

දින 6
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - HONDA FIT SHUTTLE GP7 LOANS
HONDA FIT SHUTTLE GP7 LOANS

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,770

දින 7
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න Wagonr FX
වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න Wagonr FX

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 195,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!