දැන්විම් 2,178 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වාහන

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Premio F Ex Package 2016
Toyota Premio F Ex Package 2016

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 7,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Coaster 2006
Toyota Coaster 2006

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පාපැදි-ගම්පහ - Used 26" Lumala Mountain Bike
Used 26" Lumala Mountain Bike

ගම්පහ, පාපැදි

රු 8,500

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Spacia Custom Z 2017
Suzuki Spacia Custom Z 2017

8,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,250,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Belta 1300CC 2010
Toyota Belta 1300CC 2010

58,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,700,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Vitz F Grade 2015
Toyota Vitz F Grade 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,590,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - BMW 318i 2017
BMW 318i 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 9,150,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH TRH PETROL GL 2014
Toyota KDH TRH PETROL GL 2014

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,290,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda Vezel Z Grade 2014
Honda Vezel Z Grade 2014

29,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,885,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Fuso Lorry 2005
Mitsubishi Fuso Lorry 2005

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda Vezel Z Grade 2014
Honda Vezel Z Grade 2014

48,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,925,000

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Toyota dolphin 5 bolt differential
Toyota dolphin 5 bolt differential

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 55,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Toyota LH113 front bar set
Toyota LH113 front bar set

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 75,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Nissan sherina alternator
Nissan sherina alternator

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 18,500

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Alto BRAND NEW 2017
Suzuki Alto BRAND NEW 2017

2,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,650,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Wagon R BRAND NEW 2017
Suzuki Wagon R BRAND NEW 2017

3,500 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every 2015
Suzuki Every 2015

26,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,325,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Lorry NKR 1998
Isuzu Lorry NKR 1998

180,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 1993
Nissan Caravan 1993

160,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,185,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Hino Coaster 29 seats 2008
Hino Coaster 29 seats 2008

201,419 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,075,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Tata Nano 2015
Tata Nano 2015

79,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,400,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Micro Panda 2012
Micro Panda 2012

110,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 1,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Eicher 1994
Mitsubishi Eicher 1994

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda Vezel Z Grade 2014
Honda Vezel Z Grade 2014

52,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,975,000

දින 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda Fit Shuttle SMART PACKAGE 2012
Honda Fit Shuttle SMART PACKAGE 2012

59,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,890,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Isuzu NPR Tail Gate
Isuzu NPR Tail Gate

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 75,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Nissan Navara Cab Tub
Nissan Navara Cab Tub

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 160,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!