වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - TEC1-12706 12V 60W hot and cool Peltier
TEC1-12706 12V 60W hot and cool Peltier

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

පැය 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy machine
Photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba e205 photocopy machine
Toshiba e205 photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - ltc3780 wallt meetar
ltc3780 wallt meetar

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED MIRROR FRONT LAMP B102
LED MIRROR FRONT LAMP B102

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M6515
WALL LAMP M6515

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 875

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M9081
WALL LAMP M9081

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,960

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP 6503
WALL LAMP 6503

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,150

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Lamination A3
Lamination A3

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba 195
Toshiba 195

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 47,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Mobile Repair Kit
Mobile Repair Kit

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED ..
LED ..

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 600

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wifi camera
Wifi camera

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,200

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2.0MP night vision camera Systems
2.0MP night vision camera Systems

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Barcode Machine
Barcode Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy
Photocopy

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Pendant Light, Wood Modern Light
Pendant Light, Wood Modern Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,800

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wall lights for bedroom,
Wall lights for bedroom,

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wood wall Lamp, Secto,
Wood wall Lamp, Secto,

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,990

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Technoplus reload machine
Technoplus reload machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CH341A programmer
CH341A programmer

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - ST dongel
ST dongel

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopier
Photocopier

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wall lamp Handmade Teak wooden
Wall lamp Handmade Teak wooden

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,800

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wood pendant Light_K018_3.5
Wood pendant Light_K018_3.5

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!