දැන්විම් 1,062 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung DDR3 C2D 3.0GHz Win7 Genuine
Samsung DDR3 C2D 3.0GHz Win7 Genuine

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 19" LED Pro Display
HP 19" LED Pro Display

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S G4GB (Used)
Apple iPhone 6S G4GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

විනාඩි 1
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-ගම්පහ - XBOX 360
XBOX 360

ගම්පහ, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 18,000

විනාඩි 19
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-ගම්පහ - Xbox360
Xbox360

ගම්පහ, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 27,500

විනාඩි 34
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 max 4gb (Used)
Samsung Galaxy J7 max 4gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J5 2017 (New)
Samsung Galaxy J5 2017 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - LG Magna Full Set (Used)
LG Magna Full Set (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,900

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 8 Plus RED 128gb (New)
Apple iPhone 8 Plus RED 128gb (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple MacBook Pro
Apple MacBook Pro

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Display freezer
Display freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 80,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Laptop
Dell Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S9 64gb (Used)
Samsung Galaxy S9 64gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 75,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ipad 3
Ipad 3

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 1280 (Used)
Nokia 1280 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 1,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Google Nexus 6P (Used)
Google Nexus 6P (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S4 4G (Used)
Samsung Galaxy S4 4G (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,800

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Double Door freezer
Double Door freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 99,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR2 3GB ram
DDR2 3GB ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,100

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - IMETEC All-in-one Grill/ Toaster/Oven/BBQ - Rich Metallic Red
IMETEC All-in-one Grill/ Toaster/Oven/BBQ - Rich Metallic Red

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,980

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo F3 (Used)
Oppo F3 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1GB VGA Card
1GB VGA Card

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei P8 16Gb (Used)
Huawei P8 16Gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,250

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S9+ S9 not plus (Used)
Samsung Galaxy S9+ S9 not plus (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 82,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!