දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Ceiling Fan
Ceiling Fan

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 1,700

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Fläckwood Blower
Fläckwood Blower

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 49,500

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Digital Programmable LCD Timer 24/7
Digital Programmable LCD Timer 24/7

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,500

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Linda Ceiling Fan
Linda Ceiling Fan

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,400

දින 26
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Quality Stand Fans
Quality Stand Fans

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,800

දින 27
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Air cooler fan
Air cooler fan

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 8,000

දින 47
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - 18000 btu Air conditioner
18000 btu Air conditioner

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 17,000

දින 49
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Potable AC
Potable AC

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!