දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox Speedlight Softbox (50x50cm)
Godox Speedlight Softbox (50x50cm)

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon Speedlite TTL 300EZ Flash
Canon Speedlite TTL 300EZ Flash

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,800

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon Speedlite 430EX II Flash
Canon Speedlite 430EX II Flash

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,750

පැය 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D7200 18-140mm VR
Nikon D7200 18-140mm VR

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 144,000

පැය 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D5600 with 18-55 P kit lens
Nikon D5600 with 18-55 P kit lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 18-135mm IS STM Lens + UV & Hood
Canon 18-135mm IS STM Lens + UV & Hood

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Foldable Photography Light Tent (40x40)
Foldable Photography Light Tent (40x40)

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Spy Camera
Spy Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,200

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon EOS 4000D
Canon EOS 4000D

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 60D Canon DSLR Camera Low shutter 9040
60D Canon DSLR Camera Low shutter 9040

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 74,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox TT685 TTL flasher
Godox TT685 TTL flasher

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 60D Full Set Box
Canon 60D Full Set Box

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 74,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Cano 60D Full Set & Accessories
Cano 60D Full Set & Accessories

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 74,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon EF-S 18-55mm IS STM Lens
Canon EF-S 18-55mm IS STM Lens

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 18-55mm lens
Canon 18-55mm lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon Speedlite 300EZ NADE IN JAPAN
Canon Speedlite 300EZ NADE IN JAPAN

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,990

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Digital Video Camera.
Digital Video Camera.

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon Speedlite 430EX II Flash
Canon Speedlite 430EX II Flash

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,900

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox 2.4G Tigger Canon
Godox 2.4G Tigger Canon

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,990

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 52mm Lens Filter Set / Macro - ND CPL
52mm Lens Filter Set / Macro - ND CPL

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon flash
Canon flash

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 24-85mm f/3.5-4.5 VR
Nikon 24-85mm f/3.5-4.5 VR

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - YONGNUO speedlite
YONGNUO speedlite

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,500

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!