දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 5D Mark II Body MPV
Canon 5D Mark II Body MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 155,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - SONY Alpha A3500 MPV
SONY Alpha A3500 MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 59,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon Speedlite 300ez made in japan TTL
Canon Speedlite 300ez made in japan TTL

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox TT600 Speedlite Flash 2.4 G Canon
Godox TT600 Speedlite Flash 2.4 G Canon

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Flashes | Speedlite 430EX II Canon JAPAN
Flashes | Speedlite 430EX II Canon JAPAN

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 60D Body with Tamron 18-270mm MPV
Canon 60D Body with Tamron 18-270mm MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon EN-EL14a Battery MPV
Nikon EN-EL14a Battery MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Yongnuo YN160 III LED Light MPV
Yongnuo YN160 III LED Light MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - SONY Alpha A3500 MPV
SONY Alpha A3500 MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 59,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 5D Mark II Body MPV
Canon 5D Mark II Body MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 155,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 17-40mm f4 L Lens MPV
Canon 17-40mm f4 L Lens MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon AF 80-200mm F2.8D Lens MPV
Nikon AF 80-200mm F2.8D Lens MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon AF-S 18-55mm
Nikon AF-S 18-55mm

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sigma 150-500mm F5-6.3 Nikon Mount Lens
Sigma 150-500mm F5-6.3 Nikon Mount Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 72,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Samsung Camera
Samsung Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - PowerShot SX420 IS
PowerShot SX420 IS

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Dual lense DVR
Dual lense DVR

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - DJI phantom 3 professional
DJI phantom 3 professional

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 105,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Dji Tello Drone
Dji Tello Drone

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon ixus
Canon ixus

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,900

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon Coolplx L840
Nikon Coolplx L840

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - WIFI Smart net Camera
WIFI Smart net Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon AF-S 300mm F4 IF ED Prime MPV
Nikon AF-S 300mm F4 IF ED Prime MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 129,500

දින 32
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - SONY HANDY CAM
SONY HANDY CAM

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 33
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 6D DSLR Camera
6D DSLR Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 205,000

දින 34
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon MV750i Digital Camcorder bundle
Canon MV750i Digital Camcorder bundle

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 34
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Dash Camera
Dash Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!