දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කටුගස්තොට හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Bed....
Bed....

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - 13 Pieces Coffee Set with Metal Stand
13 Pieces Coffee Set with Metal Stand

සාමාජිකයානුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - 2 Layer Dish Drainer-Big
2 Layer Dish Drainer-Big

සාමාජිකයානුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,400

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Stainless Steel 2 Layer Dish Drainer
Stainless Steel 2 Layer Dish Drainer

සාමාජිකයානුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,100

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS Lobby chair
MS Lobby chair

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 11
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Wooden Pen Holder with Sand Timer
Wooden Pen Holder with Sand Timer

සාමාජිකයානුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 350

දින 11
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Romantic Music Box (Rotatable)
Romantic Music Box (Rotatable)

සාමාජිකයානුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 850

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Hot Warmer Set - 4 Pieces
Hot Warmer Set - 4 Pieces

සාමාජිකයානුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,850

දින 11
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Lightable Romantic Clock
Lightable Romantic Clock

සාමාජිකයානුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 850

දින 11
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Lightable Romance Minitype Clock
Lightable Romance Minitype Clock

සාමාජිකයානුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 700

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Candy Box- 3 Pieces & 5
Candy Box- 3 Pieces & 5

සාමාජිකයානුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,400

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Big Haishi Clock (Peacock Shaped)
Big Haishi Clock (Peacock Shaped)

සාමාජිකයානුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,400

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Big Haishi Clock
Big Haishi Clock

සාමාජිකයානුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,300

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - LED Retro Lamp (Rechargeable)
LED Retro Lamp (Rechargeable)

සාමාජිකයානුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 500

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Gas Cooker 2 burner
Gas Cooker 2 burner

සාමාජිකයානුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,250

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Gas Cooker-1 burner
Gas Cooker-1 burner

සාමාජිකයානුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Hot and Cold Flask- 1L, 750mL 500mL
Hot and Cold Flask- 1L, 750mL 500mL

සාමාජිකයානුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,400

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Corner Sofa
Corner Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Dinning table with 6 chairs
Dinning table with 6 chairs

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Lunch Box 1230 ML
Lunch Box 1230 ML

සාමාජිකයානුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,650

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Corner Sofa
Corner Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Dining table
Dining table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa sets
Sofa sets

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 63,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Dining table brand new with 4 chairs
Dining table brand new with 4 chairs

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Coffee table
Coffee table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!