දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කටුගස්තොට හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-නුවර - Flower pot and waas
Flower pot and waas

නුවර, ගෙවතු

රු 500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - corner sofa
corner sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 4
නිවාස අලංකරණ-නුවර - House
House

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 23,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - CAKE ORNAMENTS
CAKE ORNAMENTS

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,600

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Singer zikzat masins
Singer zikzat masins

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - 3:2:1sofas
3:2:1sofas

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - grass cutter
grass cutter

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Iron beds.
Iron beds.

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - chair
chair

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Glass top table
Glass top table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Granite top table
Granite top table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Corner sofa
Corner sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS 3+2+1 sofa set (new)
MS 3+2+1 sofa set (new)

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,500

දින 15
ගෙවතු-නුවර - Flower pot and waas
Flower pot and waas

නුවර, ගෙවතු

රු 900

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS lobby stool chair
MS lobby stool chair

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,800

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS Sofa set 3+2+1
MS Sofa set 3+2+1

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,500

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa set and chair
Sofa set and chair

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS sofa set FR003
MS sofa set FR003

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 34,500

දින 34
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - L Sofa
L Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Dining Tables
Dining Tables

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Round Table
Round Table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - 4×2 Computer table
4×2 Computer table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,900

දින 39
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Pol katu handi
Pol katu handi

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 30

දින 41
නිවාස අලංකරණ-නුවර - paper quilling
paper quilling

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 2,500

දින 42
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Food Showcase
Food Showcase

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!