දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කටුගස්තොට හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Ms New Design Sofa Set
Ms New Design Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,500

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Paint Zoom Mini
Paint Zoom Mini

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS Stool chair SC001 New
MS Stool chair SC001 New

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,800

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Settee from nedun wood.
Settee from nedun wood.

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Damro Spring Mattress
Damro Spring Mattress

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Sofa / Living Room Settee
Sofa / Living Room Settee

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 6
නිවාස අලංකරණ-නුවර - Wood Wall Sticker
Wood Wall Sticker

නුවර, නිවාස අලංකරණ

රු 5,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Teak Furniture
Teak Furniture

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Adjustable Chair
Adjustable Chair

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Slnger Zig Zad Machine
Slnger Zig Zad Machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Corner Sofa
Corner Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 57,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - MS 3+2+1 sofa set new colour
MS 3+2+1 sofa set new colour

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,500

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Office Chair
Office Chair

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,300

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Chairs
Chairs

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 800

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Office Table
Office Table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Singer 4 Burner with Oven complete Gas
Singer 4 Burner with Oven complete Gas

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 55,000

දින 15
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-නුවර - Toothpaste Dispenser
Toothpaste Dispenser

නුවර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 500

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - L Shape sofa set (small)
L Shape sofa set (small)

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - sofa sat
sofa sat

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Corner Sofa
Corner Sofa

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,500

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Lobby Chair Lc001
Lobby Chair Lc001

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Stool Chair Sc001
Stool Chair Sc001

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,800

දින 20
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-නුවර - Toothpaste Dispenser
Toothpaste Dispenser

නුවර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 500

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Dining Table
Dining Table

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-නුවර - Fabric Sofa Set
Fabric Sofa Set

නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!