වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon EOS 700D DSLR (SC 2200) + Lens
Canon EOS 700D DSLR (SC 2200) + Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 62,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Cannon 50mm f1.8
Cannon 50mm f1.8

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony Alpha 3500 DSLR camera
Sony Alpha 3500 DSLR camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 80-200mm f2.8 for sony
80-200mm f2.8 for sony

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 50MM F1.4 For sony
50MM F1.4 For sony

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Original Sony Handycam
Original Sony Handycam

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony Camara
Sony Camara

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Cannon 700D
Cannon 700D

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon FX Lens f 2.8 Japan
Nikon FX Lens f 2.8 Japan

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - VILTROX V2-500 Track Dolly Slider
VILTROX V2-500 Track Dolly Slider

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,500

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon EOS 1300D DSLR CAMERA
Canon EOS 1300D DSLR CAMERA

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - DJI Phantom 3 SE Drone 4K Range 4Km
DJI Phantom 3 SE Drone 4K Range 4Km

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 117,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Camera
Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - SAMSUNG SMART CAMERA WB35F
SAMSUNG SMART CAMERA WB35F

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - YONGNUO YN565EX speedlight
YONGNUO YN565EX speedlight

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - D7200 Battery grip
D7200 Battery grip

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Yashica action camera
Yashica action camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Olympus EPM-2 Mirror less Digital Camera
Olympus EPM-2 Mirror less Digital Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon camera
Nikon camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Manfrotto X-PRO 3-Way tripod head
Manfrotto X-PRO 3-Way tripod head

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 33
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 4K Action Camera
4K Action Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 39
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Try Pod, Light Stand, Trypod Trolley
Try Pod, Light Stand, Trypod Trolley

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 43
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Panasonic camera DMC-L56
Panasonic camera DMC-L56

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,950

දින 44
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - yoguna 50mm f1.8
yoguna 50mm f1.8

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 52
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon24-120mm f4
Nikon24-120mm f4

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 87,500

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!