දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Juki machin(zoje)
Juki machin(zoje)

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 32,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Glass tv stand
Glass tv stand

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Baby cot
Baby cot

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Used Washing machine
Used Washing machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - පැරනි කන්නඩි මෙසේය
පැරනි කන්නඩි මෙසේය

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Glass cupboard
Glass cupboard

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - TV Stand
TV Stand

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Office workstations & furniture bundle
Office workstations & furniture bundle

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,591,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Couch
Couch

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 30
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Pettagma
Pettagma

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 105,000

දින 32
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Double gate
Double gate

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 43,000

දින 33
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Used Damro Sofa
Used Damro Sofa

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 37
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Used computer table lot
Used computer table lot

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 47
නිවාස අලංකරණ-කළුතර - ඉතා උසස් තත්ත්වයේ කර්ට්න් රෙදි
ඉතා උසස් තත්ත්වයේ කර්ට්න් රෙදි

කළුතර, නිවාස අලංකරණ

රු 35,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Gray Crushed Velvet Double Bed
Gray Crushed Velvet Double Bed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Teak Cabinet
Teak Cabinet

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,500

දින 50
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Aluminium foil sheet rolls
Aluminium foil sheet rolls

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 12,500

දින 53
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Kane furniture
Kane furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 53
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Pettagama
Pettagama

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!