දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Stool
Antique Stool

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 2
නිවාස අලංකරණ-කළුතර - Oill painting
Oill painting

කළුතර, නිවාස අලංකරණ

රු 15,000

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - 5 thred overlook machine
5 thred overlook machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 53,000

දින 14
නිවාස අලංකරණ-කළුතර - Oil painting
Oil painting

කළුතර, නිවාස අලංකරණ

රු 8,500

දින 14
නිවාස අලංකරණ-කළුතර - Oil painting
Oil painting

කළුතර, නිවාස අලංකරණ

රු 15,000

දින 14
නිවාස අලංකරණ-කළුතර - Oil painting
Oil painting

කළුතර, නිවාස අලංකරණ

රු 8,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - TV stand damro
TV stand damro

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - 2x2 floor tile
2x2 floor tile

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 975

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique cupboard
Antique cupboard

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Cupboard
Cupboard

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 115,000

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Kalu gal
Kalu gal

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,200

දින 26
නිවාස අලංකරණ-කළුතර - Bamboo tats
Bamboo tats

කළුතර, නිවාස අලංකරණ

රු 135

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Used sofa
Used sofa

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 31
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Tv Stand Damro
Tv Stand Damro

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 33
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කළුතර - Fiber Bath Tubs
Fiber Bath Tubs

කළුතර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 13,500

දින 44
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Pettagama
Pettagama

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 49
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Wood Cabinet
Wood Cabinet

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!