වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wall bracket with bulb
Wall bracket with bulb

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 200Ah Deep cycle sealed battery
200Ah Deep cycle sealed battery

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 36,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photo copy machine
Photo copy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - GSM Alarm System
GSM Alarm System

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konika minolta c253 color photocopy
Konika minolta c253 color photocopy

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE56F1T-IT1
HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE56F1T-IT1

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,200

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIIKVISION 4CH DVR DS-7104HGHI-F1
HIIKVISION 4CH DVR DS-7104HGHI-F1

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba 282 Photocopier
Toshiba 282 Photocopier

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - TOSHIBA e-studio 238
TOSHIBA e-studio 238

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED slab light
LED slab light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 440

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED panel light
LED panel light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 295

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Programmable Plug Socket timer B/N
Programmable Plug Socket timer B/N

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,950

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Richo black and white photocopy machine
Richo black and white photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP DS-2CE16D0T-WL5
HIKVISION 2MP DS-2CE16D0T-WL5

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,850

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL
HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,890

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP 24Hrs Colour Camera
HIKVISION 2MP 24Hrs Colour Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,250

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D8T-IT
HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D8T-IT

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,650

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE16F1T-IT
HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE16F1T-IT

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,250

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION FINGER PRINT TIME ATTENDENCE
HIKVISION FINGER PRINT TIME ATTENDENCE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,750

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Alkaline battery (GP super)
Alkaline battery (GP super)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - UNV 4CH NVR Kit (H265)
UNV 4CH NVR Kit (H265)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D0T-IRPF
HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D0T-IRPF

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,400

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Hikvision Video Door Phone - DS-KIS202
Hikvision Video Door Phone - DS-KIS202

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photo Copier - Black/Colour
Photo Copier - Black/Colour

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!