වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - GSM Alarm System
GSM Alarm System

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED bulb 30W power
LED bulb 30W power

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 620

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED Chandelier 3w
LED Chandelier 3w

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED Spot Light
LED Spot Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 300

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Smart LED Flood Light
Smart LED Flood Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,790

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Panoramic HD Digital Video Camera
Panoramic HD Digital Video Camera

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,460

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE56F1T-IT1
HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE56F1T-IT1

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,200

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIIKVISION 4CH DVR DS-7104HGHI-F1
HIIKVISION 4CH DVR DS-7104HGHI-F1

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Colour photocopy machine
Colour photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Toshiba 232
Photocopy Toshiba 232

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,997

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP DS-2CE16D0T-WL5
HIKVISION 2MP DS-2CE16D0T-WL5

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,850

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL
HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,890

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP 24Hrs Colour Camera
HIKVISION 2MP 24Hrs Colour Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,250

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D8T-IT
HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D8T-IT

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,650

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE16F1T-IT
HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE16F1T-IT

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,250

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION FINGER PRINT TIME ATTENDENCE
HIKVISION FINGER PRINT TIME ATTENDENCE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,750

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Color photo copy konika minolta c253
Color photo copy konika minolta c253

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED SMD Lamp
LED SMD Lamp

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 420

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Garden Wall Light
Garden Wall Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,485

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - UNV 4CH NVR Kit (H265)
UNV 4CH NVR Kit (H265)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D0T-IRPF
HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D0T-IRPF

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,400

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash register matching
Cash register matching

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Color photocopy richo machine
Color photocopy richo machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - cctv camera systems and Sequrity system installation
cctv camera systems and Sequrity system installation

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 18w Slap Light
18w Slap Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 890

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!