දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Motion Sensor Security Light
Motion Sensor Security Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,100

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Sola Camping Lantern + Disco light
Sola Camping Lantern + Disco light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 700

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Outdoor Garden Solar Light
Outdoor Garden Solar Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,150

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Chandelier Pedestal Lamp
Chandelier Pedestal Lamp

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wireless water pump controll system
Wireless water pump controll system

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wireless fire alarm system
Wireless fire alarm system

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash Register
Cash Register

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Magic Cool Camping Lantern
Magic Cool Camping Lantern

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 700

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Sola Charging Camping Lantern
Sola Charging Camping Lantern

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 700

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Solar Sensor Light
Solar Sensor Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Electronic Scale
Electronic Scale

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led Bulb Emergency
Led Bulb Emergency

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 350

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba photo copy machine
Toshiba photo copy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!