දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV 08ch kit
CCTV 08ch kit

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 68,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CASH MACHINE
CASH MACHINE

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CASH MACHINE
CASH MACHINE

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Digital laser infrared RPM Tachometer
Digital laser infrared RPM Tachometer

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,875

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Digital laser infrared thermometer
Digital laser infrared thermometer

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash machine
Cash machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba Photo Copy Machine
Toshiba Photo Copy Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 12W Smart Bulb
12W Smart Bulb

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 300

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2.0MP night vision camera Systems
2.0MP night vision camera Systems

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 43

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!