වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica Minolta Colour Photo Copy Machine
Konica Minolta Colour Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Dahua 4 CH CCTV Camera Systems (1080P)
Dahua 4 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Dahua 6 CH CCTV Camera Systems (1080P)
Dahua 6 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 62,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Dahua 8 CH CCTV Camera Systems (1080P)
Dahua 8 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 8 CH CCTV Camera Systems (1080P)
8 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 69,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Electric Scale
Electric Scale

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Power Supply
Power Supply

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,750

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HD Wireless 2mp(1080P) IP Camera 360
HD Wireless 2mp(1080P) IP Camera 360

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,250

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C220 Photocopy Machine
Konica C220 Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C280 Photo Copy Machine
Konica C280 Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica Photo Copy Machine
Konica Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CH CCTV Camera Systems (1080P)
4 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Access Door Control
Access Door Control

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 42,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C364 Photo copy Machine
Konica C364 Photo copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 265,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C454 Photocopy Machine
Konica C454 Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 275,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C284 Photocopy Machine
Konica C284 Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 265,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C554 PhotoCopy Machine
Konica C554 PhotoCopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 295,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C754 Photo Copy Machine
Konica C754 Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica 754 Photocopy Machine
Konica 754 Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 325,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Gem Torch
Gem Torch

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION WIFI Camera DS-2CV2Q01FD-IW
HIKVISION WIFI Camera DS-2CV2Q01FD-IW

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV security system
CCTV security system

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 43,500

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - METAL AND GEM DETECTOR
METAL AND GEM DETECTOR

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led wall display panel advertising
Led wall display panel advertising

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 485,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!