වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Panasonic Branded 2.4 G Hz Digital Codeless Phone
Panasonic Branded 2.4 G Hz Digital Codeless Phone

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led Goldstar Mosquito Bulb 15W
Led Goldstar Mosquito Bulb 15W

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led waterproof 18w
Led waterproof 18w

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 200

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wireless Home Security WIFI GSM GPRS Alarm system
Wireless Home Security WIFI GSM GPRS Alarm system

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,500

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Luxury Big / Large White Crystal LED Chandelier Light
Luxury Big / Large White Crystal LED Chandelier Light

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 199,900

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Adjustable Height Ceiling Light
Adjustable Height Ceiling Light

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,350

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Ancient PENDENT Lamp HB2
Ancient PENDENT Lamp HB2

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,850

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Ancient Lamp Holder set
Ancient Lamp Holder set

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,500

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Ancient Wall Lamp BK3404
Ancient Wall Lamp BK3404

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,775

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wall Lamp 186-2B
Wall Lamp 186-2B

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,975

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Pendant Lamp L8929-3
Pendant Lamp L8929-3

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,750

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wall Lamp 186-1B
Wall Lamp 186-1B

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,050

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Pendant Light M9069
Pendant Light M9069

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,960

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wall Lamp Model Md-1000
Wall Lamp Model Md-1000

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,900

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wall Lamp M-2001
Wall Lamp M-2001

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 890

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led Light Set
Led Light Set

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Distance laser scanner
Distance laser scanner

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Phantom 4 Pro Remote Controller
Phantom 4 Pro Remote Controller

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - SHARP Cash Register
SHARP Cash Register

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Paint Zoomer
Paint Zoomer

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,850

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV Camera
CCTV Camera

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,800

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - TDS Meter
TDS Meter

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 54
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - AVR circuit
AVR circuit

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,100

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!