වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Platform Scales Electronic
Platform Scales Electronic

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Waterproof Scales Mettler Toledo Cub
Waterproof Scales Mettler Toledo Cub

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - AVR Circuit
AVR Circuit

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,990

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Platform Scales Electronic
Platform Scales Electronic

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Electronic Scales [ with License ]
Electronic Scales [ with License ]

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2MP CCTV 4CH Camera Systems
2MP CCTV 4CH Camera Systems

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy machines
Photocopy machines

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Walkie Talkie Radio UK
Walkie Talkie Radio UK

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Zaston ORIG. ZT-398 walkie talkie
Zaston ORIG. ZT-398 walkie talkie

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,750

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Overlock machine
Overlock machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Stage lighting power socket bar
Stage lighting power socket bar

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Communication intense
Communication intense

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Floor Scales [Metal & Stainless Steel]
Floor Scales [Metal & Stainless Steel]

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 99,500

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash Counting Machines Mix Value
Cash Counting Machines Mix Value

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 127,500

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - DP CCTV Installation
DP CCTV Installation

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CONVERTER
CONVERTER

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,250

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - IP CAMERA
IP CAMERA

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,950

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Power Boost
Power Boost

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Hotel & Restaurant System
Hotel & Restaurant System

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 99,000

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV SECURITY SYSTEM
CCTV SECURITY SYSTEM

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - POS All in OneTouch
POS All in OneTouch

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 56
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led projector
Led projector

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!