දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone Repair
IPhone Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - WE CAN FIX IPAD
WE CAN FIX IPAD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTV Videocon Dishtv Troubleshoot Repair
DTV Videocon Dishtv Troubleshoot Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 900

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 Plus back camera replace
iPhone 7 Plus back camera replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone Repair
IPhone Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 & Plus Display replacement
iPhone 7 & Plus Display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - CHIPLVL SERVICE LAPTOP REPAIR COMPUTER
CHIPLVL SERVICE LAPTOP REPAIR COMPUTER

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone Camera Glass Replace ( Crystal )
IPhone Camera Glass Replace ( Crystal )

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - MacBook Battery replace
MacBook Battery replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone WIFI GRAYED OUT FIX
iPhone WIFI GRAYED OUT FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - WE CAN FIX IPAD
WE CAN FIX IPAD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5s Cracked screen replacement
iPhone 5s Cracked screen replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone iTunes error fix & Repair
iPhone iTunes error fix & Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone X Repairs & Fixing
iPhone X Repairs & Fixing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone GPS issues fix / repair
iPhone GPS issues fix / repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Replace Computer laptop REpair at Home
Replace Computer laptop REpair at Home

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - BIRDS OF PARADISEE ELDERS CARE HOME
BIRDS OF PARADISEE ELDERS CARE HOME

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone Water Damaged Repair
IPhone Water Damaged Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 26
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple Watch Display Replace
Apple Watch Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 27
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPad Touch / Display Replace
iPad Touch / Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 27
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone Not charging fix
Iphone Not charging fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 34
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 4 & 4s Display fix
IPhone 4 & 4s Display fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 34
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple MacBook Repair
Apple MacBook Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 40
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 8 Plus Back Glass Replacement
IPhone 8 Plus Back Glass Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 40
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone 8 Repairing
I Phone 8 Repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 40
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Multimedia Projector Repair Center
Multimedia Projector Repair Center

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!