දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - PERFECT CLEANING SERVICES
PERFECT CLEANING SERVICES

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Air conditioner services and Installation
Air conditioner services and Installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTH Offer Recharge videocon sun dishtv
DTH Offer Recharge videocon sun dishtv

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 199

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 Audio IC Issue Repair
iPhone 7 Audio IC Issue Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone Battery Replace
IPhone Battery Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sundirect Videocon Dishtv
Sundirect Videocon Dishtv

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repairs
A/C Repairs

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,000

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dialog Tv Dish D2H Sundirect Fixing
Dialog Tv Dish D2H Sundirect Fixing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon sd box 1year pack
Videocon sd box 1year pack

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sun Dish TV Videocon Connection Recharge
Sun Dish TV Videocon Connection Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,000

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repair Home & Office visit
Computer Repair Home & Office visit

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,000

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone iTunes Software issue fixing
IPhone iTunes Software issue fixing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 28
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone Back Glass Replace
I Phone Back Glass Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 28
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon hd connection
Videocon hd connection

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,000

දින 29
ගෘහ සේවා-කොළඹ - MacBook Repairing
MacBook Repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 29
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone Charging Port Replace
I Phone Charging Port Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 29
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv Videocon Connection & Recharge
Dishtv Videocon Connection & Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone Battery Replacement
iPhone Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 34
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPad Battery Replacement
iPad Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 34
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Mobile Phones Repair | Unlock Software
Mobile Phones Repair | Unlock Software

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 35
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone repairing
IPhone repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 43
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 5s Display Replacement
IPhone 5s Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 43
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Repair Water damaged iPhone X
Repair Water damaged iPhone X

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 46
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Mac OS Troubleshooting
Mac OS Troubleshooting

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 47
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple iPad Touch Screen Replacement
Apple iPad Touch Screen Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 47
ගෘහ සේවා-කොළඹ - PERFECT CLEANING SERVICES
PERFECT CLEANING SERVICES

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!