දැන්විම් 483 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - PS4 ps3 xbox360 xboxone repairs & mods
PS4 ps3 xbox360 xboxone repairs & mods

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - PHOTOCOPY MACHINE REPAIR AND SERVICE
PHOTOCOPY MACHINE REPAIR AND SERVICE

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Air Conditioners Inverter and Normal
Air Conditioners Inverter and Normal

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Macbook Air Pro Charger Repair
Macbook Air Pro Charger Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 2
ගෘහ සේවා-හම්බන්තොට - Laptop Repair Service
Laptop Repair Service

හම්බන්තොට, ගෘහ සේවා

රු 900

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop/desktop Repair Services
Laptop/desktop Repair Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 750

පැය 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Macbook Pro VGA Conversion
Macbook Pro VGA Conversion

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

පැය 9
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Installation and Maintenance
Ac Installation and Maintenance

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

පැය 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Repair Maintenance
AC Repair Maintenance

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

පැය 9
ගෘහ සේවා-පුත්තලම - Mobile Phone Unlock and Repairing
Mobile Phone Unlock and Repairing

පුත්තලම, ගෘහ සේවා

රු 300

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 Plus Board Unlock
Iphone 7 Plus Board Unlock

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 30,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Home Visiting Service
Washing Machine Home Visiting Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-මාතලේ - LED Monitor Repairing
LED Monitor Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-මාතලේ - LCD Monitor Repairing
LCD Monitor Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair & Service
A/C Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Service Repair Home Office Visit
Laptop Service Repair Home Office Visit

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Dialog Tv Dish Videocon Installation Repair Service
Dialog Tv Dish Videocon Installation Repair Service

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dialog TV Dish D2H Sundirect Installation Service
Dialog TV Dish D2H Sundirect Installation Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 900

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish Tv Videocon Dialog Installation & Repair Service
Dish Tv Videocon Dialog Installation & Repair Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - C k REF AC SERVICE AND REPAIR
C k REF AC SERVICE AND REPAIR

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Quick AC service and maintenance
Quick AC service and maintenance

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Macbook /Laptop Guaranteed Repairs
Macbook /Laptop Guaranteed Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!