දැන්විම් 579 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine repairs
Washing machine repairs

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge, washing Machine Repair
Fridge, washing Machine Repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 6s display repair
iPhone 6s display repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,800

විනාඩි 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 7 Plus display repair
IPhone 7 Plus display repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

විනාඩි 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 6 Plus grade display repair
iPhone 6 Plus grade display repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,800

විනාඩි 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6 aaa grade display repair
IPhone 6 aaa grade display repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,000

විනාඩි 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Cleaning Services
Cleaning Services

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 31,000

විනාඩි 43
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair
Fridge Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

පැය 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine repair
Washing machine repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

පැය 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sundirect videocon dishtv Receiver
Sundirect videocon dishtv Receiver

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,799

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Service Repair&Installation
AC Service Repair&Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - LCD/LED Panel Repairing
LCD/LED Panel Repairing

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Printer Repair (Office / Home)
Printer Repair (Office / Home)

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - TV Repair
TV Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 1
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Dialog & dish t.v. 24/7 services
Dialog & dish t.v. 24/7 services

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - speaker winding
speaker winding

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,800

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HK SUPER CLEAN
HK SUPER CLEAN

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE REPAIR SPECIALIST
IPHONE REPAIR SPECIALIST

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - WINDOWS SOFTWARE DvDs COMPUTER REPAIR
WINDOWS SOFTWARE DvDs COMPUTER REPAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 300

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE 7 DISPLAY FIX
GENUINE IPHONE 7 DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 18,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 7 PLUS DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 7 PLUS DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 23,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 6S DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 6S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DialogTV DishTV Videocon Recharge Repair
DialogTV DishTV Videocon Recharge Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 900

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE GENUINE BATTERY DOOR TO
IPHONE GENUINE BATTERY DOOR TO

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 7/7PLUS GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 7/7PLUS GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 17,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LAPTOP REPAIR SCREEN KEYBOARD FAN REPLCE
LAPTOP REPAIR SCREEN KEYBOARD FAN REPLCE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!