දැන්විම් 545 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - LASER PRINTER REPAIR
LASER PRINTER REPAIR

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone Original Parts Used
iPhone Original Parts Used

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sofa shampooing
Sofa shampooing

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

පැය 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Services Repairing and Installation
AC Services Repairing and Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv lanka
Dishtv lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,100

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repair Desktop/lap Home visit
Computer Repair Desktop/lap Home visit

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - COMPUTER REPAIR AT YOUR HOME OR OFFICE
COMPUTER REPAIR AT YOUR HOME OR OFFICE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 750

ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Serv Rep &Installation
AC Serv Rep &Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine Repair & Service
Washing machine Repair & Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv nxt hd
Dishtv nxt hd

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,400

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LAPTOP SERVCE COMPUTER REPAIRNG WINDOWS
LAPTOP SERVCE COMPUTER REPAIRNG WINDOWS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 1 TB Lap Hard Upgrade
1 TB Lap Hard Upgrade

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,800

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC repair and electronic
AC repair and electronic

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Repair
AC Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 1
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Laptop Repair Chip Level PC Repairing
Laptop Repair Chip Level PC Repairing

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Genarator & Industrial Machinery Repair
Genarator & Industrial Machinery Repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone Display repair
iPhone Display repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone motherboard repair
IPhone motherboard repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Total A/C Services..
Total A/C Services..

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Hardware Repair
Laptop Hardware Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL
Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 5 display fix
Iphone 5 display fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Genuine iphone 6s display fix
Genuine iphone 6s display fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 16,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Genuine battery 6s plus
Genuine battery 6s plus

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Diishtv Services
Diishtv Services

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!