දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Electrical wiring & repairs
Electrical wiring & repairs

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple IMac Macbook iPad iPhone Repair
Apple IMac Macbook iPad iPhone Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple IMac Macbook iPad Iphone Repair
Apple IMac Macbook iPad Iphone Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac Services,Repairing, Supplying & Installing
Ac Services,Repairing, Supplying & Installing

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple IMac Macbook iPhone iPad Repair
Apple IMac Macbook iPhone iPad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Windows Software Available Repair Drivers
Windows Software Available Repair Drivers

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 300

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - One day Cleaning Service
One day Cleaning Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Carpet Sofa Cleaning
Carpet Sofa Cleaning

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple IMac Macbook iPad iPhone Repair
Apple IMac Macbook iPad iPhone Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - English සිංහල Type Setting Ontime
English සිංහල Type Setting Ontime

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 30

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Appla IMac Macbook iPhone iPad Repair
Appla IMac Macbook iPhone iPad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - CCTV maintanance & installation
CCTV maintanance & installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple Macbook pro/Air Keyboard Replace & Repair
Apple Macbook pro/Air Keyboard Replace & Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Doorstep Computer Repair Service
Doorstep Computer Repair Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IMac Macbook Phone Pad Repair
IMac Macbook Phone Pad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Reliable baby sitters
Reliable baby sitters

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple Macbook Pro / Air Charger Repair
Apple Macbook Pro / Air Charger Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple IMac Macbook iPhone iPad Repair
Apple IMac Macbook iPhone iPad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine repair
Washing machine repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac Installation and Repair
Ac Installation and Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Macbook IMac iPhone iPad Repair
Macbook IMac iPhone iPad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Macbook Imac iPhone iPad Repair
Macbook Imac iPhone iPad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Graphic Design & Service
Graphic Design & Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Printer Repairs
Printer Repairs

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Macbook IMac iPhone iPad Repair
Macbook IMac iPhone iPad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IMac Macbook iPhone iPad Repair
IMac Macbook iPhone iPad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 24
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine repair
Washing machine repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!