දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL
Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repair Laptop Windows Install
Computer Repair Laptop Windows Install

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
A/C repair and installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Service Repair&Installation
AC Service Repair&Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Printer Repair
Printer Repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE BATTERIES
ORIGINAL IPHONE BATTERIES

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - waterproofing in your home or office?
waterproofing in your home or office?

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Network Maintenance | Troubleshooting
Network Maintenance | Troubleshooting

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HOME VIST LAPTOP REPAIR SERVICE COMPUTER
HOME VIST LAPTOP REPAIR SERVICE COMPUTER

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop / Desktop Repairing
Laptop / Desktop Repairing

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - All Apple Product Repair & Service
All Apple Product Repair & Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL
Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Network,Telephone Cabling ,PC, Server
Network,Telephone Cabling ,PC, Server

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repair Laptop Windows Install
Computer Repair Laptop Windows Install

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL
Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Troubleshoot & Repair Computer Laptop
Troubleshoot & Repair Computer Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IT Support Service & Maintenance Agreem
IT Support Service & Maintenance Agreem

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Serve Rep and Installation
AC Serve Rep and Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer & Laptop Repairs
Computer & Laptop Repairs

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - CorelDraw Graphics Suite 2018 License
CorelDraw Graphics Suite 2018 License

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,000

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 6 DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 6 DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,000

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Mobile phones / Computers #repair
Mobile phones / Computers #repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,000

දින 17
ගෘහ සේවා-කොළඹ - TROUBLESHOOT MAINTAIN LAPTOP REPAIR
TROUBLESHOOT MAINTAIN LAPTOP REPAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 25
ගෘහ සේවා-කොළඹ - WINDOWS OFFICE INS Computr Laptop Repair
WINDOWS OFFICE INS Computr Laptop Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 27
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Windows Install - Laptop & Computer Rep
Windows Install - Laptop & Computer Rep

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 28
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE DISPLAY FIX
GENUINE IPHONE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

දින 29
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LAPTOP REPAIR SERVICE COMPUTER VISIT
LAPTOP REPAIR SERVICE COMPUTER VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!