දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL
Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Services Repairing and Installation
AC Services Repairing and Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Services Repairing and Installation
AC Services Repairing and Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repair Desktop/lap Home visit
Computer Repair Desktop/lap Home visit

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Serv Rep &Installation
AC Serv Rep &Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL
Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - WINDOWS SOFTWARE'S CAD ADOBE CORAL
WINDOWS SOFTWARE'S CAD ADOBE CORAL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 4
LG Unlock code service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE DISPLAY FIX
GENUINE IPHONE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - TECHNICAL SUPPORT COMPUTER LAPTOP REPAIR
TECHNICAL SUPPORT COMPUTER LAPTOP REPAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Unlock your iPhone today
Unlock your iPhone today

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HK Super Clean
HK Super Clean

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop, Desktop PC Repair Services
Laptop, Desktop PC Repair Services

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop / Computer Repairing Windows ins
Laptop / Computer Repairing Windows ins

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HOUSEMAIDS Provide service
HOUSEMAIDS Provide service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HOUSEMAIDS
HOUSEMAIDS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 22
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Nannies service
Nannies service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 22
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Baby Sitters
Baby Sitters

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 23
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE DISPLAY FIX
GENUINE IPHONE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 24
ගෘහ සේවා-කොළඹ - COMPUTER LAPTOP KEYBOARD REPLACE REPAIR
COMPUTER LAPTOP KEYBOARD REPLACE REPAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 30
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repair
Computer Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 31
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Install Quick Books Desktop
Install Quick Books Desktop

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 10,000

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Microsoft Office 2016 Home-Student (Mac)
Microsoft Office 2016 Home-Student (Mac)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,000

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Windows 10 Pro Professional Genuine Keys
Windows 10 Pro Professional Genuine Keys

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,000

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Software & Windows install / IT Support
Software & Windows install / IT Support

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop / Computer Repairing Windows ins
Laptop / Computer Repairing Windows ins

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer/ Laptop Repair Services
Computer/ Laptop Repair Services

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!