දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Laptop Repair Servc WINDOWS INT
Computer Laptop Repair Servc WINDOWS INT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Machine & Generator Repair Service
Machine & Generator Repair Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv Videocon Recharges Repair
Dishtv Videocon Recharges Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 149

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair & Service
A/C Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Laptop Repair Servc WINDOWS INT
Computer Laptop Repair Servc WINDOWS INT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Data Recovery Hard Drive/Memory Card
Data Recovery Hard Drive/Memory Card

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repair, Networking, Server
Computer Repair, Networking, Server

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Repairing Household Items
Repairing Household Items

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Moldives Channels C-Band Satellite TV
Moldives Channels C-Band Satellite TV

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 43,500

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Multimedia Projector Service and Repair
Multimedia Projector Service and Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTH Recharge & Dish Installation
DTH Recharge & Dish Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 450

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Multimedia Projector service Center
Multimedia Projector service Center

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HOUSEMAIDS
HOUSEMAIDS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Grandma's House Daycare
Grandma's House Daycare

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 7
Laptop Repair and Speed Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dishtv HD Receiver & Recharge
Videocon Dishtv HD Receiver & Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,800

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sofa/Carpet/Floor Cleaning Service
Sofa/Carpet/Floor Cleaning Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 700

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish TV Video con Satellite Renewals
Dish TV Video con Satellite Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 199

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple Macbook Repair
Apple Macbook Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,000

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv Videocon New Connections &Faults
Dishtv Videocon New Connections &Faults

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair Service Keybrd Replace vst
Laptop Repair Service Keybrd Replace vst

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair & service any brand
Laptop Repair & service any brand

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!