දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Perfect Cleaning Service
Perfect Cleaning Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Refrigerator repair
Refrigerator repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair & Service
A/C Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Hinges Plastic Repair
Laptop Hinges Plastic Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Satellite Dish Repair Fixing Recharge
Satellite Dish Repair Fixing Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv Videocon Recharges Repair
Dishtv Videocon Recharges Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 149

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Data Recovery service
Professional Data Recovery service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Moldives Channels C-Band Satellite TV
Moldives Channels C-Band Satellite TV

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 43,500

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair/Service
A/C Repair/Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair/Service
A/C Repair/Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Household Items Repair
Household Items Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Laptop Repair HOME OFCE VIST
Computer Laptop Repair HOME OFCE VIST

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Multimedia Projector service Center
Multimedia Projector service Center

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Multimedia Projector Repair and Service
Multimedia Projector Repair and Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 9
Laptop Repair and Speed Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Repair & Service
AC Repair & Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish TV Videocon Satellite Renewals
Dish TV Videocon Satellite Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 199

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple Macbook Repair
Apple Macbook Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,000

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair & service any brand
Laptop Repair & service any brand

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 13
Multimedia Projectors Repair &service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Electronic Repair/Data Recovery/rent
Electronic Repair/Data Recovery/rent

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - New A/ C Installation
New A/ C Installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!