දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - DISPLAY 6S GENUINE
DISPLAY 6S GENUINE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 6 / 6S DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 6 / 6S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 11,500

පැය 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - BATTERY GENUINE FOR IPHONES
BATTERY GENUINE FOR IPHONES

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

පැය 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 7 PLUS GENUINE DISPLAY FIX
7 PLUS GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 24,500

පැය 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Generator Repair
Generator Repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 5/5S GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 5/5S GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6 GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 6 GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,500

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DISPLAY IPHONE 6S GENUINE
DISPLAY IPHONE 6S GENUINE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,000

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DISPLAY 6S GENUINE
DISPLAY 6S GENUINE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,000

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 7 PLUS GENUINE DISPLAY FIX
7 PLUS GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 15,000

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE GENUINE BATTERY FIX
IPHONE GENUINE BATTERY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE 6/6S DISPLAY FIX-DOORtoDOOR
GENUINE 6/6S DISPLAY FIX-DOORtoDOOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,500

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE 7 DISPLAY FIX
GENUINE IPHONE 7 DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 17,500

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 6 / 6S DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 6 / 6S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,500

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE 6 PLUS DISPLAY FIX
GENUINE 6 PLUS DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 13,000

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE APPLE 7 DISPLAY FIX
GENUINE APPLE 7 DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 17,500

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ApPle IPhonE RePaiR SpecialisT
ApPle IPhonE RePaiR SpecialisT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Display Genuine iphone 6s
Display Genuine iphone 6s

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,500

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Display Genuine For iphone 6
Display Genuine For iphone 6

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,000

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE DISPLAY WARRANTY 6 MONTHS
GENUINE DISPLAY WARRANTY 6 MONTHS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 5S DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 5S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6S GENUINE DISPLAY-DOOR To DOOR
IPHONE 6S GENUINE DISPLAY-DOOR To DOOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,500

දින 24
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE DISPLAY FIX
IPHONE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 35
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C installation Repair Services
A/C installation Repair Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 42
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Satellite TV installation & repairing
Satellite TV installation & repairing

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 46
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 6S PLUS DISPLAY
ORIGINAL IPHONE 6S PLUS DISPLAY

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 18,500

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!