දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Installation,Repair & Services
A/C Installation,Repair & Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE REPAIR SPECIALIST
IPHONE REPAIR SPECIALIST

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 6S DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 6S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE GENUINE BATTERY DOOR TO
IPHONE GENUINE BATTERY DOOR TO

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 7/7PLUS GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 7/7PLUS GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 17,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE DISPLAY FOR IPHONE 5S
GENUINE DISPLAY FOR IPHONE 5S

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - APPLE X HOUSING FIX GENUINE
APPLE X HOUSING FIX GENUINE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 15,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Housemaids
Housemaids

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dialog D2H Dish TV Repair Recharges
Dialog D2H Dish TV Repair Recharges

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sofa Cleaning
Sofa Cleaning

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE DISPLAY GENUINE 6 PLUS
IPHONE DISPLAY GENUINE 6 PLUS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 14,000

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE 5S DISPLAY FIX
GENUINE IPHONE 5S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Nannies & Attendants
Nannies & Attendants

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone genuine display fix
iPhone genuine display fix

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE DISPLAY FIX - DOORtoDOOR
GENUINE IPHONE DISPLAY FIX - DOORtoDOOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 7/7 Plus back camera replace
IPhone 7/7 Plus back camera replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - RSIM 4G TURBO UNLOCK
RSIM 4G TURBO UNLOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6S GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 6S GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,000

දින 22
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6 GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 6 GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,000

දින 22
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6 PLUS DISPLAY FIX
IPHONE 6 PLUS DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 26
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE HOUSING FIX
GENUINE IPHONE HOUSING FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 32
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 4s/5/5s/6 IPHONE LOGIC BOARD FIX
4s/5/5s/6 IPHONE LOGIC BOARD FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 32
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 6 PLUS DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 6 PLUS DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 13,500

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 6 / 6S DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 6 / 6S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,500

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6 BATTERY GENUINE FIX
IPHONE 6 BATTERY GENUINE FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 34
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Waterproofing/wall plastering
Waterproofing/wall plastering

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!