දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Nannies & Attendants
Nannies & Attendants

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/c Installation,Repair Services
A/c Installation,Repair Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Satellite Tv Installation and Repairing Services
Satellite Tv Installation and Repairing Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

පැය 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE BATTERY GENUINE FIX
IPHONE BATTERY GENUINE FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE BACK/FRONT CAMERAS
GENUINE IPHONE BACK/FRONT CAMERAS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 6s PLUS GENUINE DISPLAY Fix
6s PLUS GENUINE DISPLAY Fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 17,500

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sofa Cleaning
Sofa Cleaning

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Genuine Iphone Parts Fixing
Genuine Iphone Parts Fixing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE SE GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE SE GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,000

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone Battery Genuine 6 Plus
Iphone Battery Genuine 6 Plus

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6S GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 6S GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,000

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Rsim Unlock to Factory
Rsim Unlock to Factory

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6S PLUS GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 6S PLUS GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 17,500

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL APPLE IPHONE 6 / 6S DISPLAY FIX
ORIGINAL APPLE IPHONE 6 / 6S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,500

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 7 PLUS DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 7 PLUS DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 23,500

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Nannies & Attendants
Nannies & Attendants

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE GENUINE HOUSING FIX 7/6S PLUS
IPHONE GENUINE HOUSING FIX 7/6S PLUS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,000

දින 17
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6 GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 6 GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,000

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6 PLUS/6S PLUS GENUINE BATTERY
IPHONE 6 PLUS/6S PLUS GENUINE BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,000

දින 22
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE BATTERY GENUINE FIX
IPHONE BATTERY GENUINE FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 22
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 6 / 6S DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 6 / 6S DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,500

දින 32
ගෘහ සේවා-කොළඹ - GENUINE IPHONE HOUSING FIX
GENUINE IPHONE HOUSING FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 32
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE GENUINE HOUSING FIX
IPHONE GENUINE HOUSING FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ORIGINAL IPHONE 7 DISPLAY FIX
ORIGINAL IPHONE 7 DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 17,500

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone Repair Experts in Srilanka
Iphone Repair Experts in Srilanka

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 34
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 7 DISPLAY GENUINE FIX
IPHONE 7 DISPLAY GENUINE FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 17,500

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!