දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6 Disply replacements
IPhone 6 Disply replacements

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 battery replacement
Iphone 7 battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ipad 2, battery replacement
Ipad 2, battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6 Battery replacement
Iphone 6 Battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,200

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6s Plus Dispay replacement
IPhone 6s Plus Dispay replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,000

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6s Dispay replacement
IPhone 6s Dispay replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,750

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6plus Dispay replacement
Iphone 6plus Dispay replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,000

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 5 & 5s Battry replacement
Iphone 5 & 5s Battry replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,250

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 5 & 5s Dispay replacement
Iphone 5 & 5s Dispay replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ipad 2,3,4 touch replacement
Ipad 2,3,4 touch replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,800

දින 8
IPhone 6 Disply replacements

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/c installion
A/c installion

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ac repair and electronic
ac repair and electronic

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Office and home interior cleaning
Office and home interior cleaning

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repairing
A/C Repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 36
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC repair
AC repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 45
ගෘහ සේවා-කොළඹ - FREELANCE DOING REPAIR COMPUTERS
FREELANCE DOING REPAIR COMPUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 58
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6s Plus Disply replacement
IPhone 6s Plus Disply replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

දින 58
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 plus display replacement
Iphone 7 plus display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 24,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!