දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6s Plus Disply replacement
IPhone 6s Plus Disply replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

ගෘහ සේවා-කොළඹ - English / සිංහල Type Setting OnTime
English / සිංහල Type Setting OnTime

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - FREELANCE DOING REPAIR COMPUTERS
FREELANCE DOING REPAIR COMPUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 plus display replacement
Iphone 7 plus display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 24,000

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple macbook Pro/Air Imac Repair
Apple macbook Pro/Air Imac Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 28
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 plus battery replacement
Iphone 7 plus battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 29
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6s battery replacement
Iphone 6s battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,400

දින 29
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6 battery replacement
Iphone 6 battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,400

දින 29
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6 plus display replacement
Iphone 6 plus display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,500

දින 29
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5c display replacement
iPhone 5c display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 29
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Macbook Pro / Air repair
Macbook Pro / Air repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 46
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac fixing and repair
Ac fixing and repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 47
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Laptop repair
Professional Laptop repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 47
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 5 & 5s Battery replacement
Iphone 5 & 5s Battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 57
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPad 2,3,4 Battery replacement
iPad 2,3,4 Battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 58
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6 display replacement
IPhone 6 display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 58
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5 & 5s display replacement
iPhone 5 & 5s display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 58
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6s display replacement
IPhone 6s display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,250

දින 58
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair macbook
Laptop Repair macbook

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!