දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - I PHONE 5S ORIGINAL DISPLAY REPLACEMENT
I PHONE 5S ORIGINAL DISPLAY REPLACEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge
Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h HD New Connections
Videocon d2h HD New Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,990

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dialog Dish TV Videocon Fixing
Dialog Dish TV Videocon Fixing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 990

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge
Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I PHONE 5S ORIGINAL DISPLAY REPLACEMENT
I PHONE 5S ORIGINAL DISPLAY REPLACEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I PHONE 6 ORIGINAL DISPLAY REPLACEMENT
I PHONE 6 ORIGINAL DISPLAY REPLACEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 11,000

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I Phone SE display Replacement
I Phone SE display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,750

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sony Z2 Display Replacement
Sony Z2 Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,250

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon HD Dish TV New Connection
Videocon HD Dish TV New Connection

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Recharge Dish TV Sun Direct Videocon
Recharge Dish TV Sun Direct Videocon

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Nokia 3 Display Replacement
Nokia 3 Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish TV Videocon Recharge & Repair
Dish TV Videocon Recharge & Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h Dish NXT HD Connections
Videocon d2h Dish NXT HD Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,700

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LG K10 ( 2017) Display Replacement
LG K10 ( 2017) Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,850

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac service
Ac service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h Dish TV Recharge
Videocon d2h Dish TV Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung J3 (16) Display Replacement
Samsung J3 (16) Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Satellite Installation Fixing & Repair
Satellite Installation Fixing & Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 990

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Tabs Repair
Tabs Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 17
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish TV Videocon Sun Direct Connections
Dish TV Videocon Sun Direct Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Huawei GR-3 Display Replacement
Huawei GR-3 Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,250

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 7 Display Replacement
IPhone 7 Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Huawei Nova2i Display Replacment
Huawei Nova2i Display Replacment

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,250

දින 20
Videocon DishTV Recharges Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Huawei Y 5 2 Display Replacment
Huawei Y 5 2 Display Replacment

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,650

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I phone 5 Home Button Replacment
I phone 5 Home Button Replacment

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,550

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!