දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Power Supply Repair (SMPS)
Power Supply Repair (SMPS)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Home Theater System Repair
Home Theater System Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ATX power Supply Repair
ATX power Supply Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Electronic Repair (Industrial)
Electronic Repair (Industrial)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Power Amplifier and Audio Mixer Repair
Power Amplifier and Audio Mixer Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - FM Transmitter Repair
FM Transmitter Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,500

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DJ console Repair
DJ console Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Machine Repair (Industrial)
Machine Repair (Industrial)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Mobaile Cleaning
Mobaile Cleaning

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 26
ගෘහ සේවා-කොළඹ - CCTV Power Supply Repair
CCTV Power Supply Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

දින 45
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LCD LED TV Repair
LCD LED TV Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 46
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Speaker Winding
Speaker Winding

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,800

දින 46

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!