වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 466 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කොළඹ - Mazda Demio 2008
Mazda Demio 2008

104,500 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,480,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Civic FB2 1800 CC 2013
Honda Civic FB2 1800 CC 2013

32,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Passo MODA G GRADE 2017
Toyota Passo MODA G GRADE 2017

1,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,950,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Vezel Z Grade Wine Red 2014
Honda Vezel Z Grade Wine Red 2014

99,600 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,790,000

විනාඩි 34
මෝටර් රථ-කොළඹ - Land Rover Range Sport HSE Diesel
Land Rover Range Sport HSE Diesel

100 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 29,800,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Proton Waja 2001
Proton Waja 2001

134,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,650,000

පැය 1 යි
මෝටර් රථ-කොළඹ - Land Rover Range 1978
Land Rover Range 1978

50,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,200,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Vezel RS 2017
Honda Vezel RS 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,100,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Roomy Custom Safety 1300cc 2016
Toyota Roomy Custom Safety 1300cc 2016

800 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,135,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Tank GS Custom 2016
Toyota Tank GS Custom 2016

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,790,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Kia Sorento 2014
Kia Sorento 2014

80,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 8,750,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto RS Turbo 2015
Suzuki Alto RS Turbo 2015

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,900,000

පැය 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto RS UP GRADED 2018
Suzuki Alto RS UP GRADED 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,875,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda N-Box Custom Turbo 2017
Honda N-Box Custom Turbo 2017

1,700 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,750,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - BMW X5 E Drive 2015
BMW X5 E Drive 2015

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 15,200,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Daihatsu Wake L grade 2015
Daihatsu Wake L grade 2015

76,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,250,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Aqua 2012
Toyota Aqua 2012

69,856 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,475,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Tank GS Custom 2017
Toyota Tank GS Custom 2017

7,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,300,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Spacia Custom Z 2017
Suzuki Spacia Custom Z 2017

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,275,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota CHR Boost impulse LED 2018
Toyota CHR Boost impulse LED 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,875,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Audi A1 2018 Black
Audi A1 2018 Black

0 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,075,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Harrier (LEXUS) RX300 2007
Toyota Harrier (LEXUS) RX300 2007

136,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,150,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Audi Q2 Sport 2018
Audi Q2 Sport 2018

4,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,700,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz 2018 Safety
Toyota Vitz 2018 Safety

6,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,350,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota CHR Gt Turbo 2018
Toyota CHR Gt Turbo 2018

0 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,790,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Aqua 2013
Toyota Aqua 2013

31,526 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,775,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Audi A3 Luxury-Line 2018
Audi A3 Luxury-Line 2018

0 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 8,400,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!