වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 165 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කොළඹ - Mazda Flair X GRADE 2016
Mazda Flair X GRADE 2016

13,452 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,825,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Spacia Specia 2018 mk53s
Suzuki Spacia Specia 2018 mk53s

250 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,325,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Axio G Grade 2016
Toyota Axio G Grade 2016

35,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,800,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Fit Blue Colour 2012
Honda Fit Blue Colour 2012

450,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,350,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Sunny N16 2000
Nissan Sunny N16 2000

115,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,245,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Spacia 2015
Suzuki Spacia 2015

26,963 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,875,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi Pajero Intercooler 1994
Mitsubishi Pajero Intercooler 1994

205,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,990,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 1.0 2015
Micro Panda 1.0 2015

14,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,665,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 1.0 2015
Micro Panda 1.0 2015

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,665,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Isuzu TFR 54H 2001
Isuzu TFR 54H 2001

231,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,975,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Sunny N16 2000
Nissan Sunny N16 2000

121,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,285,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Maruti Black 2010
Suzuki Maruti Black 2010

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,275,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda Auto 2017
Micro Panda Auto 2017

1,400 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,190,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Dzire saloon 2012
Suzuki Dzire saloon 2012

116,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,290,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Land Cruiser Prado 120 2003
Toyota Land Cruiser Prado 120 2003

80,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,900,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R Green 2008
Suzuki Wagon R Green 2008

34,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,795,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Maruti 800 2004
Suzuki Maruti 800 2004

62,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,070,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Mercedes Benz convertible 2002
Mercedes Benz convertible 2002

150,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,600,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Axio 2015
Toyota Axio 2015

50,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,100,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota AXIO WXB 2017
Toyota AXIO WXB 2017

3,274 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,750,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 1.0 2015
Micro Panda 1.0 2015

12,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,525,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 2012
Micro Panda 2012

64,300 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,395,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Spacia G Limited 2017
Suzuki Spacia G Limited 2017

7,011 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,940,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Hustler J Style 2 2017
Suzuki Hustler J Style 2 2017

11,516 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,150,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Aqua 2013
Toyota Aqua 2013

104,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,500,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi Lancer CS3 2004
Mitsubishi Lancer CS3 2004

86,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,290,000

දින 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Liana Auto 2003
Suzuki Liana Auto 2003

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,290,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!