වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 329 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi Jonway 2012
Mitsubishi Jonway 2012

73,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Aqua 2014
Toyota Aqua 2014

51,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,075,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Starlet EP-91 1998
Toyota Starlet EP-91 1998

150,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,945,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Mazda RX8 2007
Mazda RX8 2007

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,895,000

පැය 2
මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Panda 1.3L 2011
Micro Panda 1.3L 2011

49,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,250,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Insight 2010
Honda Insight 2010

102,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,500,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Estilo 2011
Suzuki Estilo 2011

63,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,930,000

පැය 6
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Belta 2007
Toyota Belta 2007

79,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,400,000

පැය 6
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius G Sport 2013
Toyota Prius G Sport 2013

94,200 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,750,000

පැය 6
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prado LJ70 1986
Toyota Prado LJ70 1986

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,175,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius S Limited 2013
Toyota Prius S Limited 2013

70,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,050,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Maruti Alto Lxi 2015
Maruti Alto Lxi 2015

29,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,825,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prado 150 2011
Toyota Prado 150 2011

86,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 13,500,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Sunny Ex Saloon 2001
Nissan Sunny Ex Saloon 2001

104,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,310,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Eg8 1995
Honda Eg8 1995

182,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,575,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki WagonR Stongray 2014
Suzuki WagonR Stongray 2014

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,760,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Ek3 1999
Honda Ek3 1999

174,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,240,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Hyundai Atos 2005
Hyundai Atos 2005

82,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,475,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi EK WAGON 2018
Mitsubishi EK WAGON 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,825,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki WagonR Stingray 2015
Suzuki WagonR Stingray 2015

55,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,850,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Vezel X Grade 2014
Honda Vezel X Grade 2014

46,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,900,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Perodua Kelisa 2006
Perodua Kelisa 2006

95,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,725,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Hilux Revo 2018
Toyota Hilux Revo 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 10,850,000

පැය 8
මෝටර් රථ-කොළඹ - Hyundai Tucson Diesel 2012
Hyundai Tucson Diesel 2012

53,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,400,000

පැය 9
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius 2013
Toyota Prius 2013

62,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,100,000

පැය 9
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift 2006
Suzuki Swift 2006

86,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,050,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Hyundai Accent 2002
Hyundai Accent 2002

116,348 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,400,000

පැය 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!