වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 953 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Vezel 2018
Honda Vezel 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,750,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Cefiro A33 Luxury 2003
Nissan Cefiro A33 Luxury 2003

130,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,990,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Audi A3 SPORTS SEDAN/SUNROOF 2018
Audi A3 SPORTS SEDAN/SUNROOF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,875,000

පැය 7
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan AD Wagon Sports 1984
Nissan AD Wagon Sports 1984

77,500 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 385,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R Stingray X 2018
Suzuki Wagon R Stingray X 2018

0 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,375,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda Vezel 2016
Honda Vezel 2016

33,750 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 6,000,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R Stingray Brand new 2018
Suzuki Wagon R Stingray Brand new 2018

200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,425,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius S Grade 2012
Toyota Prius S Grade 2012

41,217 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,825,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz Safety 2 2018
Toyota Vitz Safety 2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,660,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift RS TURBO 2017
Suzuki Swift RS TURBO 2017

2,250 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,450,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift RS TURBO SAFETY 2017
Suzuki Swift RS TURBO SAFETY 2017

3,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,475,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius G grade 2013
Toyota Prius G grade 2013

86,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,900,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Wingroad Y 11 2000
Nissan Wingroad Y 11 2000

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,695,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Tata Nano Auto 2016
Tata Nano Auto 2016

3,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,595,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Tank G SAFETY TURBO 2017
Toyota Tank G SAFETY TURBO 2017

16,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,075,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Aqua S Grade 2013
Toyota Aqua S Grade 2013

72,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,490,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FZ 2018
Suzuki Wagon R FZ 2018

1,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,500,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FZ Safety Package 2018
Suzuki Wagon R FZ Safety Package 2018

5 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,290,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FZ Safety 4 Way Camera 20
Suzuki Wagon R FZ Safety 4 Way Camera 20

0 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,180,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Aqua DARK GRAY 2012
Toyota Aqua DARK GRAY 2012

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,750,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Vitz JWELA 2015
Toyota Vitz JWELA 2015

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,975,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Dayz 4WAY 2016
Nissan Dayz 4WAY 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,150,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Alto BROWN L 2017
Suzuki Alto BROWN L 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,595,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R Stingray 4WAY 2017
Suzuki Wagon R Stingray 4WAY 2017

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,375,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FX PEARL 2018
Suzuki Wagon R FX PEARL 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,150,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FX HYBD 2017
Suzuki Wagon R FX HYBD 2017

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,875,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Dayz SAFETY 2016
Nissan Dayz SAFETY 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,250,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!